Готови са първите карти от Атласа на гнездящите птици в Европа

Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразие на Стария континент и обхваща около 600 вида птици в над 50 държави. Атласът ще представи карти на разпространението на базата на данни, събрани в периода 2012-2018 г., като целта е всяка държава да предостави максимално пълна информация за видовете гнездящи птици във всеки 50x50 км квадрат на територията й.
 
 
Всички събрани до момента данни за България са обобщени и качени в онлайн платформата на Европейския атлас, която можете да разгледате на следния линк: http://mapviewer.ebba2.info/atlas/g8j5b86e25eb120
 
 
Платформата дава възможност да изберете вид от падащото меню и да разгледате на картата неговото разпространение в страната на база 50x50км квадрати. От второто падащо меню с име EBBA2 pilot можете да изберете, дали да визуализирате разпространението, числеността или гнездовия статус на вида. В долния десен ъгъл на екрана се намира и легендата.
 
 
Картите са изготвени на базата на над 607 000 отделни наблюдения на птици. Данните са предоставени от БДЗП, ИАОС, Национален природонаучен музей към БАН, Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, както и много любители и професионални орнитолози от България и чужбина.
 
 
За допълване на видовите списъци за квадратите в България имаме нужда и от вашата помощ!
 
 
За някои квадрати видовите списъци все още не са изчерпателни. Възможно е в тях да се срещат още видове, за които все още няма наблюдения, постъпили в базата данни. В приложения файл с име „species“ ще откриете списък с приоритетни за търсене видове за всеки квадрат. За да видите списъка, кликнете върху квадрата, който ви интересува на картата. Като приоритетни за търсене са определени видове, които има вероятност да се срещат в квадрата, но за които нямаме по-нови данни.
 
 
Ако имате наблюдение по време на размножителния сезон в периода 2012-2018 г. на някои от търсените видове или за други, за които липсват данни за даден квадрат, можете да предоставите информацията за целите на Атласа чрез SmartBirdsPro (за предпочитане) или като попълните приложената форма.
 
 
Всички предоставени данни ще бъдат използвани единствено за целите на Европейския атлас на гнездящите видове птици!
 
 
Предварително Ви благодарим за предоставената информация!
 
 
Съвети при попълване на данните в електронната форма:
 
 
Само полетата отбелязани с * са задължителни за попълване. Това са полетата „Наблюдател“, „Вид“, „Код на квадрата“, „Година“, „Месец“ и „Вероятност на гнездене“
Географски координати на наблюдението може да намерите  като поставите точка на мястото във Google Maps или Google Earth
В случай, че предоставяте данни с точни географски координати, те следва да бъдат децимални
 
 
За допълнителна информация и помощ при попълване на електронната форма:
 
 
Волен Аркумарев: volen.arkumarev@bspb.org  
 
тел.: 0879 119084
 
и
 
Стойчо Стойчев:  stoycho.stoychev@bspb@org
 
тел.: 0878 599375
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Водопадите "Дявослките води" в Рила

ггф