Годишни стипендии за студенти по География и Регионално развитие

Мисия
 
Българското географско дружество възстанови своята дейност през 2014 г. с ясната идея и пределна мотивация да обедини географската общност в България в цялото ѝ многообразие и потенциал – научни работници, учители, хора на бизнеса, студенти и ученици, пътешественици и всеки, който се чувства съпричастен с географията като фундаментален клон на човешкото познание. През изминалите месеци БГД чрез усилията на своите членове уверено върви към пълноценното възстановяване на своята дейност в различни аспекти – научен, образователен, професионален, популярен, информационен и т.н. Ангажирането на най-младите членове в дейността на организацията и цялостния географски живот е основен приоритет. 
 
 
Учредяването на настоящата стипендия е интегриран акт на усилията на най-значимата географска организация в България, на една от водещите географски компании в страната, и водещия географски уеб сайт в посока подпомагането на научното и професионално израстване и ориентиране на българските студенти. Създаването на стипендията е първа стъпка от цялостна програма за професионалното, образователното и научното подпомагане на най-младите членове на БГД.
 
 
Условия за кандидатстване
 
В конкурса могат да участват всички студенти редовно обучение по География и Регионално развитие (бакалавърска и магистърска степен), обучаващи се в Република България и членуващи в Българското географско дружество.
 
 
Селекция
 
Заявяването на желание за участие в селекцията става чрез подаване по електронен път на следните документи:
- Биография (Европейски формат за CV, файл във формат .pdf)
- Мотивационно писмо (файл във формат .pdf)
- Препоръка от университетски преподавател (сканиран документ)
- Уверение за студент (сканиран документ)
- Квитанция за членски внос на БГД за 2016 г. (сканиран документ)
- Разписана проектна идея за младежка дейност/инициатива в рамките на Българското географско дружество (файл във формат .pdf)*
 
*Проектната идея трябва да съдържа заглавие, описание на дейността, предполагаем бюджет, срок за организация и изпълнение, очаквани ползи за географската общност.
 
 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване със селекционна комисия в град София, която ще определи получателите на стипендията за учебната 2016-2017 г. Всеки от допуснатите до интервю кандидати ще получи подарък.
 
 
Очаквайте скоро допълнителна информация за размера на стипендията, сроковете за кандидатстване и допълнителните условия.
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф