Годишна стипендия за студенти по География и Регионално развитие

Мисия
 
Българското географско дружество възстанови своята дейност през 2014 г. с ясната идея и пределна мотивация да обедини географската общност в България в цялото ѝ многообразие и потенциал – научни работници, учители, хора на бизнеса, студенти и ученици, пътешественици и всеки, който се чувства съпричастен с географията като фундаментален клон на човешкото познание. През изминалите месеци БГД чрез усилията на своите членове уверено върви към пълноценното възстановяване на своята дейност в различни аспекти – научен, образователен, професионален, популярен, информационен и т.н. Ангажирането на най-младите членове в дейността на организацията и цялостния географски живот е основен приоритет.
 
 
Учредяването на настоящата стипендия е интегриран акт на усилията на най-значимата географска организация в България, на една от водещите географски компании в страната, и водещия географски уеб сайт в посока подпомагането на научното и професионално израстване и ориентиране на българските студенти. Създаването на стипендията е първа стъпка от цялостна програма за професионалното, образователното и научното подпомагане на най-младите членове на БГД.
 
 
Условия за кандидатстване
 
В конкурса могат да участват всички студенти редовно обучение по География, География и история, География и биология и Регионално развитие (бакалавърска и магистърска степен), обучаващи се в Република България и членуващи в Българското географско дружество.
 
 
 
Селекция
Заявяването на желание за участие в селекцията става чрез подаване по електронен път на следните документи:
- Биография (Европейски формат за CV, файл във формат .pdf)
- Мотивационно писмо (файл във формат .pdf)
- Препоръка от университетски преподавател (сканиран документ)
- Уверение за студент (сканиран документ)
- Разписана проектна идея за младежка дейност/инициатива в рамките на Българското географско дружество (файл във формат .pdf)1
 
1. Проектната идея трябва да съдържа заглавие, описание на дейността, предполагаем бюджет (ако е необходим), срок за организация и изпълнение, очаквани ползи за географската общност.
 
 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване със селекционна комисия в град София, която ще определи получателите на стипендията. Всеки един от допуснатите до събеседване участници ще получи поощрителни награди.
 
 
Срокове и условия на стипендията
 
Документи за участие в селекцията може да подавате на адрес hello@geograf.bg до 15 февруари 2017 г. 
 
 
Стипендията ще бъде в размер, който покрива две семестриални такси за обучението на спечелилите я студенти за учебната 2016-2017 г. В допълнение стипендиантите получават обучение по презентационни умения, писане на научни и научнопопулярни статии и комуникация в науката. Същевременно те ще имат възможността да се запознаят с дейността на различни географски фирми и при желание ще могат да станат стажанти в компаниите в рамките на допълнително уточнени срокове и условия.
 
 
В горепосочения период стипендиантите се задължават да развият своята предложена проектна идея в рамките на дейността на Българското географско дружество за срок от 1 година.
 
 
Организаторите запазват правото си за прекратяване на стипендията в случай, че стипендиантите с действията си не пазят доброто име на географската наука и БГД, злепоставят географската общност в България или нарушат условията за получаване на стипендията. 
 
 
За допълнителна информация пишете на hello@geograf.bg
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

3 Коментара - Годишна стипендия за студенти по География и Регионално развитие

Д. Радев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Чудесна инициатива за стипендия на студенти. Младите географи трябва да използват всички възможности за обучение. Успех на кандидатите!

Детелина Петкова (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Много добра идея за подобна стипендия. Трябва да се стимулират студентите в този наш славен факултет.

Кати (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Супер, така трябва да ес стимулират младите!

Сподели

Снимка на деня

Изглед от красивия град Докьом (на нидерландски Dokkum) в провинция Фризия, Нидерландия

ггф