Географското богатство в Държавния архив

Архивите са местата, където се съхранява паметта на човечеството. В България Държавна агенция „Архиви“ се занимава с издирването, събирането, изучаването и съхранението на основната част от архивните материали. Състои се от Централен държавен архив (ЦДА), който е в София, Държавен военноисторически архив (ДВИА), който е във Велико Търново и Държавни архиви във всеки областен град. Всички те са със свободен достъп. А съхраняваните документи са от голяма полза за изучаване на миналото.
Сред съхраняваните документи има трудове на важни за българската географска наука учени – проф. Анастас Иширков, проф. Иван Батаклиев, проф. Игнат Пенков, проф. Жеко Радев и др. Документи с географско съдържание – карти, фотографии, графики могат да се открият в личните архиви на много видни личности от различни области на науката, културата и политиката. Много интересни са личните архиви на различни пътешественици, като Симеон Идакиев, Люба Кутинчева и Анка Ламбрева.
Особен интерес представлява Колекция „Симов“ (ф. 2115К) на лекаря и колекционер д-р Симеон Симов, която се състои от над 1100 атласа, книги, гравюри, рисунки и географски карти. Тя се съхранява в Централния държавен архив. Голяма част от гравюрите, рисунките и географските карти са дигитализирани и могат да бъдат разгледани онлайн.
Друг архивен фонд богат на фотографии от различни части на света е на Монархическия институт (ф. 3К) или т.нар. Царски архив, в който се съхраняват безценни документи, сред които и десетки албуми с фотографии, подарявани на царете Фердинанд и Борис III или правени по време на техни посещения. Всички документи от този архивен фонд, ако се подредят във височина, ще се издигне кула с височина над 195 m.
През 2012 г. започна сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Уикипедия за дигитализиране на архивни документи, които да се използват за илюстриране на съдържанието в електронната енциклопедия, а също и като надеждни източници на информация. Оттогава са дигитализирани доброволно над 13 000 документа.

Карта на българските носии от проф. Христо Вакарелски
ЦДА, ф. 2072К, оп. 1, а.е. 337, л. 394
Учебник по география на възрожденеца Захарий Круша.
ЦДА, ф. 119К, оп. 1, а.е. 41, л. 17 – 18
„Юбилеят на професор д-р А. Иширков“ – статия, публикувана в „Илюстрация Илинден“, 1933 г.
ЦДА, ф. 417К, оп. 1, а.е. 33, л. 1
План на град Пловдив, изготвен от архитект Йосиф Шнитер в мащаб 1:5000.​​​​​​, 1896 г.
ДА – Пловдив, ф. 1190К, оп. 1, а.е. 37, л. 1
Военна карта с позициите на българските и противниковите войски при Тутраканския укрепен лагер по време на Първата световна война. М:1:40000.
ЦДА, ф. 1301К, оп. 1, а.е. 10, л. 1
Страници от паспорт на общественичката Султана Рачо Петрова, 1927 г.
ЦДА, ф. 128К, оп. 1, а.е. 2, л. 11 – 12
Страници от паспорт на писателя Асен Разцветников, 1926 г.
ЦДА, ф. 142К, оп. 1, а.е. 6, л. 27 – 28
Топографска карта на Дунавския вилает, 1860-те години.
ДА – Русе, ф. 59, оп. 1, а.е. 310, л. 1
Снимка от самолет на София, ок. 1930 г.
ЦДА, ф. 746К, оп. 1, а.е. 84, л. 13
Снимка от самолет на крепостта Баба Вида и Видин, ок. 1930 г.
ЦДА, ф. 746К, оп. 1, а.е. 84, л. 20
Снимка от самолет на град Оряхово, ок. 1930 г.
ЦДА, ф. 746К, оп. 1, а.е. 84, л. 18
Пощенска картичка от Суец, подарена на поетесата Дора Габе.
ЦДА, ф. 1771К, оп. 1, а.е. 1172, л. 10
Оперната певица Анна Тодорова пред Хеопсовата пирамида и Сфинкса в Египет, март 1922 г.
ЦДА, ф. 1772К, оп. 1, а.е. 1382, л. 4
Представители на африканско племе, 1909 – 1913 г.
ЦДА, 3К, оп. 7, а.е. 349, л. 26а
Плетене на кошници от бербери в района на Фигуиг, границата между Мароко и Алжир, 1913 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 7, а.е. 350, л. 40
Митническа декларация на оперната певица и актриса Мара Чуклева от Лос Анджелис, 1940 г.
ЦДА, ф. 1995К, оп. 1, а.е. 1, л. 1
Изглед към град Костур с картосхема на района, 1940 г.
ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 266, л. 1
Девета карта на Европа от Клавдий Птолемей, включена в неговата География, издадена от Якобус Ангелус, 1478 г.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 1, л. 1​​​​​​
Карта на Тракия от Клавдий Птолемей, вероятно от второто издание на Птолемеевата География от Себастиан Мюнстер и Хенрик Петри, 1542 г.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 6, л. 1​​​​​
Карта на Европа, разделена по държави и провинции, от Йоан Люилие, направена по стари и нови паметни записки и най-нови за времето си астрономически наблюдения, 1730 г.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 166, л. 1​​​​​
Универсална историческа и географска карта от неизвестен автор, след 1733 г.​​​​​​
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 172, л. 1​​​​​​
Карта на Черно море.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4, а.е. 377, л. 1​​​​​
Цветна гравюра от неизвестен автор на крепостта на Силистра. ​​​​​​
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 30, л. 1​​​​​​
Цветна рисунка на Търново, старата столица на Царство България, рисувана откъм пътя за Габрово.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 54, л. 1​​​​​​
Цветна рисунка от неизвестен автор на Балчик.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 73, л. 1​​​​​
Цветна рисунка от Уилям Бартлет и Уоткинс на Варна.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 76, л. 1​​​​​
Цветна гравюра от Дюран Браже, Е. Сисери, Ф. Беноа на кораби на рейд в пристанището на Бургас преди да отплават за Одеса.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 90, л. 1​​​​​
Цветна рисунка от Феликс Каниц на розобер край Казанлък.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 123, л. 1​​​​​
Черно-бяла гравюра от Ж. Тингъл – път през Балкана на границата между България и Румелия, по рисунка на Ф. Ерве.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 147, л. 1​​​​​
Черно-бели гравюри на София и планината Витоша и дефилето на Згориград близо до Враца по рисунки на Феликс Каниц.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 3, а.е. 149, л. 1​​​​​
Грамота от Виенското географско дружество за почетно членство на княз Фердинанд І, 28 април 1896 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 7, а.е. 589, л. 1

Автор: Спасимир Пилев

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Над Седемте рилски езера

ггф