Географски поглед върху река Дунав

Географски поглед върху река Дунав

Пет важни факта за р. Дунав

 • Втората по дължина река в Европа – 2860 km. Водосборният ѝ басейн е 803 000 km2, а оттокът – 6500 m3/s.

 • Река Дунав протича през територията на 10 държави (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна) и 4 столици (Виена, Братислава, Будапеща и Белград).
Виена
Братислава
Будапеща
Белград
 •  Древните гърци наричали реката Истрос и вярвали, че е брат на река Нил.
Мостът на Траян
 • Името на Дунав означава „река“. То произлиза от древните индоевропейски езици.

 • Аспарух създава своята държава край устието на реката.

 Дунав и България

 • Началото на българската история е тясно свързана с р. Дунав.
 • Покрай Дунава се намира крепостта Баба Вида, която е последната българска крепост, паднала под османска власт.

 • С реката е свързана и четата на Христо Ботев – корабът „Радецки“ и Козлодуйският бряг.

 • По време на Руско-турската война (1877 – 1878) при Свищов се осъществява десантът на р. Дунав и преминаването на руските войски в българските земи.

Дунав и България в наши дни

 • В днешно време р. Дунав е естествена граница между България и Румъния, а също така представлява транспортен коридор №7.

 • Над реката са изградени над 120 моста, свързващи бреговете му. Два от тях са в българския участък. През 1954 г. между Русе и Гюргево е пуснат в експлоатация „Мостът на дружбата“, днес известен като „Дунав мост“ (транспортен коридор №9). А от 2013 г. функционира мостът „Нова Европа“, който свързва Видин и Калафат (транспортен коридор №4).
Дунав мост
Мостът „Нова Европа“
 • Българският дунавски бряг е благоприятен за изграждане на атомна електроцентрала и за това през 1974 г. е построен АЕЦ „Козлодуй“. 

 • В българския участък функционират пристанищни съоръжения във Видин, Лом, Оряхово, Сомовит, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра.

Дунав – ос на селищното развитие

 • По брега на р. Дунав се намират 10 български града – Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Белене, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра.
 • Свищов е най-южният град по цялото поречие на р. Дунав. Той се намира на 43о 37' ю.ш.

Българските острови в р. Дунав и биоразнообразието

Броят на българските острови е променлив – около 50. Те са с алувиален произход и за тяхното формиране имат роля ерозията и акумулацията.

Създадени са защитените територии природен парк Персина​​​​​​​​​​​​​​ и резерватите Сребърна,​​​​​​​ Ибиша​​​​​​​, Китка​​​​​​​, Милка​​​​​​​ и Персински блата​​​​​​​.

Най-международната река

Реката води началото си от планината Шварцфалд в Германия и протича на територията на 10 държави – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. По поречието си приема 30 плавателни притока. Чрез широко устие се влива в Черно море. През 1992 г. е открит плавателният канал Рейн – Майн – Дунав, който свързва Северно с Черно море.

Екологични проблеми

 • Замърсяване с отровни вещества
 • Замърсяване с битови отпадъци
 • Топлинно замърсяване на водите
 • Унищожаване на местообитанията на животните и миграционни пътища на речните риби
 • Прекомерен риболов

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Поглед към град Мелник

ггф