Географията като динамична, модерна и високотехнологична наука

Годината е 1918-а. Хиляди са загиналите в Първата световна война, бедност, разруха и отчаяние разкъсват България. В този тежък период  преподаватели по география в Софийския университет и техни съмишленици от други институции и сфери на дейност решават да основат дружество и чрез него да помогнат за духовното възстановяване на народа си. Българското географско дружество се ражда на 9 ноември 1918 година с най-близката и важна цел да се възроди националният дух и да се издигне познанието за българските земи в общонародно достояние. Пръв председател на гражданската организация става проф. д-р Анастас Иширков. Той не само е основател на географската наука в България, но и отличен познавач на българския национален проблем, изпълнил редица политически, културни и научни мисии в чужбина. В следващите години членове на дружеството продължават да развиват географската наука и да подпомагат много от нашите дипломати във важни и значими за страната ни мисии.

На Общото събрание на дружеството от края на януари тази година бе посочено, че редовните членове на Българското географско дружество са 200, но последователите са много повече. Съгласно устава на организацията, членовете на Българското географско дружество са редовни, асоциирани и почетни, могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на дружеството, задължават се да спазват устава, вътрешните правила и заплащат членски внос. Изградени са и регионални клубове в Благоевград, Велико Търново и Шумен. В тях членуват университетски преподаватели по география и техни студенти. Както всяка гражданска организация, така и Българското географско дружество е изправено пред проблема за своята финансова стабилност. Членският внос е основен източник за финансиране, но твърде недостатъчен. Разчита се още на спонсорство, дарения и проектно финансиране.

„Все още нещата се случват трудно“, споделя сегашният председател на Българското географско дружество и декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет доц. д-р Климент Найденов.

„Това, че изобщо го има Българското географско дружество, за мен е много важно. Това, че в момента организираме различни събития за студенти, учители и различни таргет групи, че съществува „Географ.БГ“. В  последните години географията наистина има сериозен подем“, подчертава д-р Евгения Сарафова, преподавател в Софийския университет, член на Изпълнителното бюро на Българското географско дружество и съосновател на образователната организация „Географ.БГ“.

„Местните инициативи са важни, поддържат духа и съдействат за издигане на авторитета на географското дружество и на географската наука. Отбелязваме празниците, свързани с екологията и географията. Всички членовете на дружеството  се  познаваме и винаги има голямо присъствие в нашите инициативи. През 2017 година, заедно с колегите от Кюстендил домакинствахме националната научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България“. Участваме и в различни национални форуми по актуални въпроси и проблеми, работим за популяризиране на географията“, допълва картината доц. д-р Красимир Стоянов, председател на регионалния клуб в Благоевград и преподавател в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ на Природо-математическия факултет на Югозападния университет в Благоевград.

„Географията не е само коя река е най-дълга, кой връх е най-висок. Тя спомага за решаването на изключително много съвременни проблеми. Като замърсяването на въздуха в София, например. Хората трябва да знаят, че София не може да бъде изчистена напълно, защото е в котловина. Но има много модерни методи за изучаване – чрез така наречените топлинни острови, прахови точки и т.н. с което се занимават географите. В тази посока си сътрудничим със Софийска община“, посочва конкретния пример, че географията е значима наука, която помага на обществото да се справя по-добре с различни съвременни проблеми, председателят на Българското географско дружество доц. д-р Климент Найденов.

Гордост за гражданската организация са проведената юбилейна конференция Smart Geography през 2018 година с участието на учени от цял свят, както и ежегодният географски фестивал, организиран от младия екип на „Географ.БГ“ и провеждан с общи  усилия. Безспорен успех са възстановеното списание „Известия на Българското географско дружество“, публикациите на български автори географи в специализираното издание European Journal of Geography и в научната монография Smart Geography, издадена в Springer – авторитетната многонационална издателска компания за книги и рецензирани списания в областта на природните и хуманитарните науки, техническото и медицинското издателство. В началото на май 2020 година бе публикуван специален брой на списанието „Известия на Българското географско дружество“, посветен на бележити български географи на XX век. Подписан е и договор за неговото управление с цел индексиране в SCOPUS – библиографската и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания – твърде съществено и много полезно за научните работници. Признание за Българското географско дружество е включването му в европейската инициатива Geo Night. Значим е броят и високо нивото на организираните научни конференции и семинари, обучителни дейности, екскурзии, изложби и други събития с научно-популярен характер. Добре поддържаният уебсайт на дружеството е основна платформа за общуване и размяна на идеи, възможност актуалната информация за събития и дейности да достига до всички членове. Тази активност и качество на работа забелязват все повече сродни чуждестранни организации. Задълбочава се сътрудничеството с EUROGEO – европейското научно дружество на географите. Българското географско дружество е част и от проекта MAp  YOur Roots (MAYOR) в партньорство с Италианското географско дружество, Виенския университет, Естонското географско дружество,  Географския институт в Букурещ и Берлинското географско общество.

Целият материал може да прочетете в сайта на Информационния портал за непреавителствените организации в България.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Река Тиу в гр. Анси, Югоизточна Франция

ггф