Експресът „Свързана Европа“ премина през България

Влакът Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“), свързващ символично цяла Европа, стартира своето пътуване на 2 септември 2021 г. от Лисабон, Португалия, като страна председателстваща Съвета на Европейския съюз, и преминава през столиците на страните членки на ЕС в пeриода до 7 октомври, когато ще завърши пътуването си в Париж. БДЖ е част от инициативата, която е едно от най-емблематичните събития в Европейската година на железниците за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен.

Влакът при спирка Черепиш в Искърския пролом

Connecting Europe Express ще спре в над сто населени места по време на петседмичното си пътуване. По маршрута на влака са планирани различни събития за неговото посрещане на гарите в цяла Европа, на всяка от които ще бъде организирана разяснителна кампания и дискусия за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса. Дискусиите се излъчват в реално време на сайта на Connecting Europe Express.

В България експресът пристигна от граничния пункт Кулата-Промахон на Централна гара София късно вечерта на 15 септември и отпътува на другия ден следобяд през Искърското дефиле и по маршрута Мездра-Горна Оряховица до Русе, откъдето на 17 септември продължи пътуването си към Румъния.

Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представя концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично неутрална от влиянието на въглеродни емисии. Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да има такова централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа. Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при другите видове транспорт. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.

Източник: БДЖ

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Сняг в Корнуол, Великобритания

ггф