Едва стотина червеногуши гъски бяха наблюдавани у нас в последните дни на миналата година

Едва стотина червеногуши гъски бяха наблюдавани у нас в последните дни на миналата година, когато се проведе редовния мониторинг на зимуващите гъски в Приморска Добруджа, Свищовско-Беленската низина и край Бургаските езера от Българското дружество за защита на птиците.

„Намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето“. Това споделят участниците в мониторинга, сравнявайки данните от последните дни на изминалата година с тези от средата на декември. „Повечето птици са се изтеглили към съседна Румъния“ е мнението на специалистите, което се потвърждава и от данните получени от мониторинга на зимуващите гъски в нашата северна съседка, където се отчита увеличаване на броя на червеногушите гъски. „Общата численост на най-широко разпространената голяма белочела гъска в посетените територии е също сравнително ниска за сезона и е не повече от 30 000 индивиди“, допълват наблюдаващите.

Рекордна за Бургаските езера численост на малката белочела гъска регистрираха участниците в мониторинга Ралица Георгиева и Владимир Младенов. Наблюдението е направено в поддържан резерват „Атанасовско езеро“, където сред ято на големи белочели гъски са установени 11 екземпляра от световно застрашения вид, които са се хранили с водолюбива растителност в лагуните на резервата.

В Европа малката белочела гъска е критично застрашен вид с останали едва под 300 индивиди, които през последните години традиционно зимуват в Северна Гърция. Световната популация на малката белочела гъска се оценява на 16 000 – 27 000 зрели индивиди. Най-сериозната заплаха за вида е сходството му с голямата белочела гъска, която е ловен обект, поради което нерядко малки белочели гъски биват обърквани с нея и стават жертва ловците.

Мониторънгът на зимуващите у нас гъски се провежда по проект "Сигурен прелетен път", към програма LIFE на ЕС. Проекът обхваща целия миграционен път на червеногушата гъска. 

Източник: БДЗП

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Плажът и залива Магенс на о-в Сейнт Томас са сред най-красивите в света, според класация на NG, Американски Виржински острови

ггф