Една десета от всички видове птици са застрашени от изчезване

Pterodroma deserta

Една десета от всички видове птици са застрашени от изчезване

Първата от двете части на подробния класификационен преглед се фокусира върху птици, които не са включени в разред врабчови - като хищните, морските, водоплаващите птици и совите. Определени са 361 нови видове, които по-рано са били третирани като "подвидове". Новият брой от 4472 не-врабчови вида птици предполага, че при предишните класификации птичето разнообразие е било подценявано с повече от 10%.
 
Казано по друг начин, една десета от световните видове птици са застрашени от изчезване“, отбеляза  д-р Стюарт Бътчард, ръководител на отдел науки в BirdLife.
 
Ендемични видове като Crax pinima от Бразилия и Pterodroma deserta от Мадейра са определени като Световно застрашени. В случая на колумбийския вид Oxypogon cyanolaemus, може би вече е твърде късно, тъй като не е бил виждан от близо 70 години.
 
Новите критерии за определяне на това, кои таксони се квалифицират като видове, създават равни условия, при които всички видове могат да бъдат оценявани еднакво.  Те също носят по-голяма точност за местата с най-голяма значимост за птиците, природата и хората – кътчета от планетата, които спешно трябва да бъдат защитени и съхранени.
 
Сомалийският щраус. Снимка: Уикипедия
 
 
Досега само един вид щраус е бил признат като такъв и се е оценявал като „Слабо засегнат“. Въпреки това, сомалийският щраус (Struthio molybdophanes), който обитава Сомалия, Етиопия, Джибути и Кения, сега е признат като отделен вид и е включен в списъка на уязвимите. Наблюдава се бърз спад в числеността на неговата популация, заради лова и отнемането на яйцата, като статусът му бързо може да се влоши, ако скоро не се предприемат действия.
 
Този вид подчертава, както необходимостта от подобряване на познанията ни за птиците, така и необходимостта от действия по опазване на някои видове в едни от най-предизвикателните части на света“, заяви Анди Саймс, ръководител на отдела за световните видове към BirdLife.
 
Червеният списък за 2014 отново прави оценка и на състоянието на някои от признатите отпреди видове. Колоритният вид Liocichla bugunorum обитава три малки области в Хималаите в източната част на Индия, където са наблюдавани едва няколко двойки. След неотдавнашното изграждане на път през неговото местообитание и след щетите, причинени от неконтролирани пожари, видът повторно е класифициран като Критично застрашен. Благодарение на успешните консервационни усилия, брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) възстановява числеността си в Европа, но в световен мащаб намалява, поради отравяне, безпокойство и сблъсъци с електропроводи. Видът вече преминава от категорията „Слабо засегнат“ в „Почти застрашен“.
 
Брадат лешояд. Снимка: Уикипедия
 
 
Червеният списък за 2014 също усилва значението на няколко горещи точки на местообитание на застрашени птици. Много от наскоро признатите видове обитават Югоизточна Азия, където биологичното разнообразие е силно застрашено. Части от този регион, които вече са били идентифицирани като глобално значими области на ендемизъм (включващи много видове, които не се срещат никъде другаде по света). Някои от тях вече приютяват дори още по-уникални видове, отколкото се смяташе досега. Такива местности са индонезийските острови Талауд и Сангихе, както и части от филипинския архипелаг, като остров Себу.
 
Тези райони се нуждаят от незабавни консервационни действия, за да бъдат запазени последните местообитания и съхранено бъдещето на критично застрашени видове птици, като наскоро определените като отделни видове  земеродно рибарче пигмей Ceyx sangirensis и Филипинския кафяв гълъб Phapitreron frontalis.
 
Има и някои тревожни последици за опазването на птиците на индонезийския остров Ява. Наскоро признатите за отделни видове явански кълвач Chrysocolaptes strictus (Уязвим) и яванското земеродно рибарче Alcedo euryzona (Критично застрашен) показват, как на острова са се оформили много уникални видове, но голямата гъстота на населението в Ява е причина тези видове вече да са силно застрашени.  
 
„Червеният списък на IUCN е от решаващо значение не само при идентифицирането на видове, които се нуждаят от целенасочени усилия за тяхното възстановяване, но също и фокусира природозащитното внимание върху определянето на ключови за птиците и биоразнообразието места и местообитания, които се нуждаят от опазване“, отбеляза Бътчард. „Актуализираният Червен списък за птиците ще помогне за установяването на бъдещи приоритети за опазване и финансиране."
 
Източник: http://bspb.org/

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Над магистрала "Струма" в района на Бобошевската котловина

ггф