Един от всеки 5 вида птици в Европа е застрашен от изчезване

На 14 октомври BirdLife International публикува Европейския червен списък на птиците за 2021 г. Списъкът оценява регионалния риск от изчезване на 544 вида птици в над 50 държави и територии в Европа според категориите и критериите на IUCN. Рискът от изчезване за всеки вид е оценен от степен „незастрашен“ до „изчезнал“.

Информацията е събрана от хиляди експерти и доброволци от цяла Европа. Това е четвъртото оценяване, направено от BirdLife след тези от 1994 г., 2004 г. и 2015 г. Заради чувствителността си към промените в своята среда, птиците са индикатор, по който можем да разберем какво е състоянието на планетата. Целият живот на земята е взаимосвързан и когато птиците са в опасност, това се отразява пряко и на нас.

„Птиците са живели на земята много по-дълго от хората, но при скоростта, с която днес експлоатираме и разрушаваме околната среда, ставаме свидетели на изчезването на някои видове – казва Ана Станева, изпълняваща длъжността консервационен директор на BirdLife за Европа. – Червеният списък е ключов източник на информация за всеки, който работи за предотвратяване на кризата в биоразнообразието и климата, защото там където птиците са в опасност, и природата е в опасност.“

Някои от основните факти, установени в проучването на BirdLifeса:

 • 1 от всеки 5 вида птици в Европа е със статус от „почти застрашен“ до „застрашен “.
 • 1 от всеки 3 вида птици в Европа е с намаляваща популация  спрямо последните няколко десетилетия.
 • Морските, водоплаващите, крайбрежните и  и хищните птици  са най-застрашени и най-бързо намаляващите групи в Европа.
 • Морските местообитания, както и земеделските земи, влажните зони и тревните   местообитанията са с най-много застрашени видове.
 • Мнозинството от чучулигите, овесарките и сврачките намаляват; други големи таксономични групи със значително намаляване са патиците и дъждосвирцовите птици.
 • 71 вида (13%) в Европа са със статус „застрашени“ (критично застрашени, застрашени или уязвими).
 • Други 35 вида (6%) са „почти застрашени“.
 • 5 вида птици са регионално изчезнали.

Сред основните фактори за намаляването на популациите на птици в Европа са:

 • Мащабни промени в земеползването

Статусът на средната бекасина (Gallinago gallinago) се е променил от „незастрашен“ в „уязвим“, основно заради загубата на местообитания и деградацията на местата за размножаването ѝ.

 • Интензивното земеделие

Статусът на гургулицата (Streptopelia turtur) продължава да е „застрашен“, тъй като интензивното земеделие заличава местата за размножаване, а силните пестициди водят до намаляване на хранителната ѝ база.

 • Свръхексплоатация на морските ресурси

Статусът на обикновената гага (Somateria mollissima) се е променил от „уязвим“ в „застрашен“, заради комбинация от фактори, включително болести и намалена хранителна база.

 • Замърсяване на вътрешните водоеми

Статусът на черновратия гмурец (Podiceps nigricollis) се е променил от „незастрашен“ в „уязвим“, най-вероятно заради замърсяване на водите от земеделие и изтичането на замърсени води от градовете.

 • Неустойчиви и често използвани горскостопански практики

Статусът на големия пъстър кълвач (Dendrocopos major) е „незастрашен“, но популацията му намалява, главно заради неустойчиви горскостопански практики.

 • Инфраструктурни проекти

Статусът на испанския орел (Aquila adalberti) продължава да е уязвим, тъй като популацията му страда от висока смъртност от токови удари и сблъсъци с енергийната инфраструктура.

И въпреки притеснителните данни в доклада има и оптимистични новини. Подобреният статус на червената каня (Milvus milvus) и азорската червенушка (Pyrrhula murina) показва, че целевият подход към възстановяването на видове е ефективен, а интервенциите, като добре планирани агроекологични мерки, могат да осигурят спасение на застрашените видове, например ливадния дърдавец (Crex crex).

„Популациите на птиците в Европа намаляват основно заради загуба на местообитания, но за това има решение. Мащабните дейности за възстановяване работят в комбинация  със защитата на малкото естествени местообитания, останали на континента, ще помогнат за оцеляването на само на птиците, но и на хората“ – сподели Клеър Ръдърфорд, експерт по природозащита в BirdLife Европа.

Източник: БДЗП

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф