Един изчезнал вид на път да се завърне на гнездене в защитената местност „Пода”

Netta rufina
Обнадеждаващо е както присъствието на птиците в протежение на вече втори месец, така и наблюдаваните брачни демонстрации при едната двойка. Потапниците се придържат основно в по-отдалечените части на защитената територия, но се доближават и до самия Природозащитен център „Пода”, очевидно в търсене на място, което да отговаря най-добре на вкуса им.
 
 
Червеноклюната потапница е вид, който от 1990-те години не е намиран да гнезди в България и е включен в категорията „Изчезнал” както в издадения от БДЗП „Атлас на гнездящите птици на България“, така и в националната Червена книга. В миналото е смятан за обикновен гнездящ вид по Черноморскто крайбрежие, включително в Бургаските езера и в самата местност “Пода”. Към последната четвърт на 20 век престава да се размножава и в последните си гнездовища покрай Дунав, включително в резервата „Сребърна”.
 
 
Мъжки екземпляр
 
 
Женски екземпляр
 
 
През годините на управление на защитената местност „Пода” БДЗП осъществи в нея мащабни природозащитни дейности, включително в рамките на проекта „Живот за Бургаските езера” по програмата Лайф+ на Европейския съюз. Както данните от редовния мониторинг, който БДЗП осъществява, така и посетилите мястото български и международни експерти отбелязват значително подобряване на условията в защитената територия. Евентуалното отглеждане на малки от червеноклюната потапница би било още едно потвърждение на успеха на природозащитните ни усилия. Това би бил изключителен принос, тъй като се отнася за връщане на гнездене на изчезнал вид.
 
 
Източник: БДЗП
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф