Е-списание „Географ“, бр. 3 - 2018

Е-списание „Географ“, бр. 3 - 2018

Уважаеми читатели,

Първите два броя на списание „Географ” доказаха необходимостта от продължаване на дейността му. Редакционната колегия е благодарна на читателите за техните позитивни отзиви и предложения.

Благодарим и на авторите, изпратили своите научни и научно-популярни статии, които вярваме ще бъдат интересни и полезни за читателите на географска информация.

Пред вас е третият брой на списанието с разнообразна научна тематика, свързана с актуални аспекти на географското познание: демографската ситуация в България, ландшафтната екология и антропогеното въздействие върху природната среда, опазването на природата в рамките на големите градове, концепцията за интелигентните градове, българското етническо малцинство в Албания.

В рубриката „Географско образование” се разглеждат различни негови аспекти, иновации, презентационни умения, използване на дигитални технологии и др.

В рубриката „По света и у нас” ще пътуваме до различни точки на света от Антарктида, през Колумбия и Испания, от Швеция до Хималаите. Ще научим защо българското розово масло получи статут на защитен продукт в Европейския съюз.

Продължаваме да Ви информираме за актуални събития и новини из света на географията. Ще научим как Българското географско дружество достойно отбеляза 100- годишнината от създаването си и как протече Четвъртият географски фестивал в Русе. Отделяме място за 180 г. от рождението на Старозагорския митрополит Методий Кусев – виден български духовник и общественик, един от водачите на движението за църковна независимост и национално обединение, създател на парка „Аязмото”.

И в бъдеще ще разчитаме на активно ви участие и по този начин заедно да използваме възможностите на виртуалното пространство и да споделяме своите географски виждания, достижения и преживявания. Това е един от начините те да достигнат до много хора, имащи отношение към най-древната и най-интересна наука – Географията!

проф. д-р Румен Пенин

Гл. редактор на е-списание „Географ”

СЪДЪРЖАНИЕ

От главния редактор

ГЕОГРАФСКА НАУКА

За нуждата от нов поглед върху демогрaфската ситуация в България
Доц. д-р Георги Бърдаров
Антропогенизация и самовъзстановяване на ландшафтите в землище Столът, община Севлиево
Гл. ас. д-р Мария Петрова
Природни защитени територии в мегалополис: по примера на Санкт Петербург
Доц. д-р Григорий Исаченко
Интернет на нещата в контекста на концепцията за интелигентните градове
Антонина Атанасова
Произход, развитие и съвременно състояние на българското етническо малцинство в Албания
Теодора Малинова

ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ

„Поколение на иновациите“ – първият проект на Географ БГ за обучение на учители по география
Евгения Сарафова, Димитър Желев
Презентационни умения в помощ на учителя
Гл. ас. д-р Донка Петрова
Използване на дигиталните технологии в обучението по география и икономика
Валентина Стоянова

ПО СВЕТА И У НАС

Българското розово масло получи статут на защитен продукт в Европейския съюз
Адриан Илиев
Три пъти в облаците над 8000 метра
Боян Петров
Културно-цивилизационното послание на маврите в Андалусия
Калин Сейменов
Социално-икономически особености на стопанството на Швеция
Ивайло Тотев
Антарктида – труднодостъпната ледена красавица
Гергана Лаптева
Географски срещи в Кали
Димитър Желев, Велислава Симеонова
Български социални предприемачи проучиха опита на свои колеги в Швеция
Пламена Димитрова

ГЕОГРАФСКИ СЪБИТИЯ И НОВИНИ

Географският фестивал събра стотици участници край брега на Дунав
Географ БГ
Българското географско дружество отбеляза достойно юбилейната 2018 г.
Гл. ас. д-р Димитър Желев
180 години от рождението на Старозагорския митрополит Методий Кусев – обзор на честванията
Благовест Илиев

IN MEMORIAM

Мимоза Георгиева Контева
Никола Стойчев Тодоров

Условия за публикуване в е-списание „Географ БГ”

Как да прочетем е-списание „Географ”?

  1. Кликнете върху изображението, за да отвори списанието.
  2. Кликнете върху заглавието на желаната от Вас статия от списъка на съдържанието или просто се придвижете надолу със скрола на мишката или тъчпада.
  3. Вижте изданията на Е-списание "Географ" от 2017 и от 2016.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф