Дюната Пилат: най-голямата в Европа

Дюната Пилат: най-голямата в Европа

В района на един от най-красивите френски заливи на атлантическото крайбрежие - лагуната Аркашон, се намира най-голямата дюна в Европа – Пилат (Пила). Тя е разположена в природната област Гасконски ланди в департамента Жиронд (Жиронда), регион Аквитания. Отстои на около 60 km югозападно от Бордо.

Лагуната е свързана с протоци с океана, площта ѝ надминава 155 km² и е като самостоятелно езеро. Аркашонската лагуна разделя т.нар. Сребърен бряг, който е с дължина около 250 km, и се простира от устието - естуар на р. Гарона – Жиронда на север до устието на р. Адур на юг. 

Низината Ланди се разполага на юг от големия естуар на р. Гарона – Жиронда. С тъмнозелен цвят са отбелязани крайбрежните гори на Сребърния бряг, а със светлозелен – ландските гори.
Поглед от курортния град Аркашон към дюната Пилат

На фона на тази красива част от френското крайбрежие с особена своеобразна природна красота изпъква огромната дюна Пилат. Височината ѝ достига 102,5 m (през 2020 г.), но тя се мени при силни ветрове и в отделни години е била по-висока или по-ниска (напр. през 2018 г. височината е била 106,6 m). Дължината ѝ от север на юг достига 2,9 km, а широчината от запад на изток е над 600 m. Изчислено е, че тя съдържа около 55 млн. m³ пясък. 

Аерофотография на протока, свързващ лагуната Аркашон с океана и дюната Пилат вляво от него

Името на дюната се среща в няколко варианта, като преобладават Пила и Пилат. Официалното ѝ име на френски е Дюна Пилат (Dune du Pilat). Името идва от гасконската дума “pilàt”, която произлиза от латински език и означава „могила“ и „купчина“. За първи път името за дюната е споменато в карта от 1708 г. До началото на ХХ в. този район се е наричал “les Sabloneys”, което означава „пясъчни ями“, и по-късно през 30-те години е преименован на “dune du Pilat”.

 

Този природен обект отдавна привлича учените и във времето в района са провеждани различни по характер изследвания. Те показват, че дюната настъпва с около 5 m годишно на изток и постепенно е покрила голяма площ от горите около нея. На запад развитието на бреговата линия, до която достига дюната, има променлив характер. На север процесите на ерозия на дюната са по-силни в сравнение с южната ѝ част.

Дюната е асиметрична, което е оформено предимно от ветрови (еологенни) процеси. Западната ѝ страна, изложена на влиянието на океанските ветрове, е с наклон от 5° до 20°, а на изток откъм гората наклонът ѝ е значително по-стръмен – от 30° до 40°.

  

Западният склон на дюната, обърнат към океана, се отличава с по-малък наклон.

Образуването на дюната е свързано с развитието на формите на релефа в целия район на Аркашонската лагуна. На юг от Жиронда и на изток към долината на Гарона районът се характеризира с множество пясъчни дюни, като най-западните от тях са с най-млада възраст, и към тях се отнася и дюната Пилат.

В долната ѝ част, която е с дебелина около 100 m и изтънява на запад към океана и на изток към ландските гори, материалът, от който е изградена, е по-плътен с глини и огладени и ръбести скални късове, а във височина пясъкът става по-фин. Той е известен и като типичен „ландски пясък“. Като цяло дюната е изградена от речни наноси (седименти), образувани в миналото, които са преработени от ветровите процеси. При отливи на океана ветровете са пренасяли и най-фините морски песъчинки навътре към сушата. През януари 2009 г. вятърът в района на дюната духа със сила 175 km/h и нанася изменения във височината и морфологията ѝ. 

Разкрития на първичната основа, върху която се е образувала дюната
Пясъчни образувания по склоновете на дюната, предизвикани от дъждовете и ветровете

Преобладаващите силни северозападни и западни ветрове при относително по-сухи условия са пренесли и преотложили пясъчните частици на юг и изток, като това според учените се е случило преди около 20 – 10 хил. г. Най-фините пясъчни частици (с размер средно 0,3 mm) са отнесени и най-далеч, докато по-едрите зърна са останали по-близо до брега на океана. 

Френските археолози отдавна правят изследвания в района на дюната, тъй като тук са открити праисторически временни селища, в които се е добивала сол. През 2013 г. е открита погребална урна с възраст от желязната епоха (преди около 5,8 хил.г. пр. н.е.).

Участък на спасителни археологически дейности в праисторическо селище

Образуваните дюни постепенно настъпват навътре към горите. През последните няколко века се образуват все по-високи дюни, а през периода 1828 – 1922 г. брегът се отдръпва на около 500 m навътре и така се създават условия за нарастване на дюната Пилат, която расте на височина и изтласква на изток ландските гори. На места в дюната се среща псамофилна (пясъколюбива) растителност, представена от няколко тревни и храстови вида. 

Горите от Гасконските ланди около дюната са предимно от приморски бор (Pinus pinaster), изкуствено засаден през XIX и началото на ХХ в.
Често в пясъците на дюната се откриват стари стволове на дървета.

 

Пясъците на дюната напредват на изток към горите.

 

Псамофилни (пясъколюбиви) растения в пясъците на дюната

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Dune_du_Trencat.JPG
В близост е по-малката дюна Тренкат, която също настъпва към горите на ландите

Още през 1930 г. дюната Пилат и районът с гори около нея (с площ около 7 хил. ha) са обявени за защитен обект. През последните 50 - 60 години с развитието на туризма дюната става все по-известна, тъй като районът е богат на пясъчни плажове и около 2 млн. души годишно изкачват гребена на дюната. Това от своя страна е довело до предприемането на редица природозащитни мерка по отношение на дюната и района около нея. Построени са съоръжения за защита от силните ветровете и приливите на океана. 

През летните месеци хиляди туристи дневно посещават дюната.
Място за навлизане към дюнатаВ района на дюната се поставят различни защитни съоръжения.


  

Сред спортовете, които се практикуват тук, са парапланеризъм и каране на пясъчен борд. Подходът към дюната е през определен вход, като пешеходци, велосипедисти и специализиран екологичен транспорт се допускат безплатно.

Отношението на французите към това забележително природно чудо е изразено в песента “La dune du Pilat” на групата Collectif Métissé, създадена през 2018 г. - една приятна изненада:

https://www.youtube.com/watch?v=jlQLcDj9u2I

И още една песен и приятна разходка из просторите на дюната и типичните ландски гори с Fréro Delavega и песента “Le chant des sirènes”:

https://www.youtube.com/watch?v=Mqb8weZrKN4


  
 
 
Ако решите да направите пътешествие или почивка във Франция може да включите и дюната Пилат в своите планове. 

Използвани източници: https://www.dunedupilat.com/ ; https://www.arcachon.com/ ; https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/ ; https://bassin-arcachon.com

проф. Румен Пенин

Проф. Румен Пенин е автор на книгата „Природна география на континентите“. Не пропускайте възможността да си я поръчате онлайн от нашия сайт.

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф