Държавите, в които не мерят с метър

Седемте основни мерни единици

Държавите, в които не мерят с метър

Международната система единици, която се въвежда през 1960 г., е резултат от дълъг процес, започнал през 1948 г. В основата си е върху по-старата система метър-килограм-секудна (MKS). Според международните договорености в бъдеще системата може да бъде променяна въз основа на споразумения, в случай че науката и технологиите предоставят възможности за по-точна дефиниция на единиците.
 
По света почти всички страни възприемат системата за основна. В САЩ, Либерия и Мианмар системата не е призната и това са трите държави, които не я ползват. В Щатите единиците от SI се използват единствено в някои случаи за научни и административни цели, но обикновените хора са напълно невежи по отношение на мерните единици от тази система. В част от англогворящите страни тя не се възприема изцяло. В Обединеното кралство и Канада, например, въпреки въвеждането на системата, в редица области на живота продължават да се използват възприетите от миналото имперски мерни единици. 
 
Карта на страните, в които не се използва Международната система единици. Карта: Уикипедия
 
 
В България се използва международната система, но до 90-те години единиците от нея са означавани на кирилица (както и в Съветския съюз по това време), като в самата Международна система единици не е предвиден такъв вариант на означаване. От 1994 г. се регламентира използването им по международно утвърдения вариант на латиница, с което страната ни напълно се уеднаквява с международните стандарти.
 
Основните единици от системата са метър (m) за разстояние, килограм (kg) за маса, секунда (s) за време, ампер (A) за електрически ток, келвин (K) за термодинамична температура, мол (mol) за количество вещество и кандела (cd) за интензитет на светлината.

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Изглед към изгрева над вулкана Бромо в Индонезия