Долмените - древните чудеса на Северен Кавказ

Долмените - древните чудеса на Северен Кавказ

Долмените са известни вече няколко хилядолетия и сега идва времето тези паметници на древната култура да получат статута на обекти с историко-културно значение. В Русия такива феноменални творби на нашите предци има само в Кавказ – по черноморското крайбрежие. На територията на региона се наброяват повече от 3000 обекта на културното наследство, от които 2700 са археологически.
 
Кавказки долмен. Снимка: Уикипедия
 
Кавказките долмени, обхващайки територията на южна Русия, се точат чак до Абхазия. Те имат формата на камери, докато често пъти по света срещаме и такива във вид на стълбове (да си спомним Стоунхендж). Абхазците ги наричат Дом на душата, менгрелите – Дом на великаните, черкесите – Дом на джуджетата.
 
"У нас в Абхазия долмените са най-интересни и красиви в света", казва ръководителят на Адигейския клон на Руското географско дружество Игор Огай. "Фронтално те са обърнати към Слънцето и се събуждат на разсъмване озарени от неговите лъчи. Долмените са толкова прекрасни и тайнствени, че често изглеждат като неръкотворни. И все пак те са създавани от хора. Възможно с различни цели, но без съмнение със своя труд и талант. На места те са погребални, а някъде представляват култови съоръжения. И размерите им също са различни – от великани до джуджета, но, което е характерно, всички задължително имат вход. Сега долмените са много популярни. В някои дори се намират древни погребения. Особено чувствителните натури ги възприемат като „врати към вечността“, като че ли те сочат пътя към отвъдния свят. Мистиката си е мистика, но енергетиката им е неповторима. Казват, че те не само че изпълняват желания, но дори лекуват психиката. И още нещо. Грубияните, които се осмеляват да ги събарят, не могат на мястото им нито да построят нещо, нито да насадят".
 
Кавказки долмен. Снимка: Уикипедия
 
Според специалиста, по оригиналност на зидарията тези долмени могат да бъдат сравнявани с пирамидите. Камъните не са залепени, а като че ли са плътно притъкмени един към друг, но толкова здраво, че дори земетресения не са в състояние да ги разрушат. А земетресенията в Кавказ не са рядкост.
 
Казказки долмен. Снимка: Уикипедия
 
"Етнографите планират да създадат музей на открито, което, според тях, ще стане начало на развитието в републиката на археологическия туризъм. Долмените следва да се пазят, като изключително интересни архитектурни съоръжения на древната ни култура. Географското дружество реши да подготви необходимата документация с мониторинг на текущото състояние на паметниците. Защото само с обединени усилия сме способни да опазим тези удивителни образци на уникалното ни културно наследство" – резюмира Игор Огай.
 
 
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Изглед към изгрева над вулкана Бромо в Индонезия