Доц. д-р Бистра Векилска беше удостоена с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на доц. д-р Бистра Векилска Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие на доц. Векилска е на Геолого-географския факултет.

Доц. д-р Бистра Векилска получи отличието за високи резултати в преподаването и научно-изследователската дейност, за дългогодишната си добросъвестна работа в Софийския университет и по повод юбилейна годишнина. Тя благодари за отличието на членовете на Академичния съвет, на Факултетния съвет и на колегите си от катедрата и посочи, че животът на нейното семейство е свързан със Софийския университет. Самата тя от 17-годишна е в Университета, първо като студент, а след това и като преподавател. Доц. Векилска подчерта още, че за нея е голяма чест да получи наградата и изрази надеждата си, че след време внукът ѝ, който присъства на церемонията, ще бъде четвърто поколение студент в Алма матер.

Доц. Бистра Векилска завършва висшето си образование в Софийския университет със специализация хидроклиматолог, учител по география и геология. Работи като учител за кратко. Цялата професионална кариера на доц. Векилска преминава в Алма матер – от 1962 г. до 2006 г. След пенсионирането й през 2006 г. тя продължава да работи като хоноруван преподавател в Геолого-географския факултет до 2016 г. Понастоящем подпомага работата на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, както и на научната общност по климатология с рецензиране на научни трудове в процедури за научни степени и академични длъжности, а също така и на научни статии, книги и монографии.

Като преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Векилска е водила курсове по обща климатология, климатология на България, микроклиматология и градска климатология, синоптичен анализ, география на климатите и климатичните ресурси, методи на климатичните изследвания. Всички курсове са обезпечени с учебници, учебни помагала или лекционни записки.

Основен принос в преподаването по климатология доц. Векилска има с учебника „Обща климатология“, издаван три пъти от издателството на Софийския университет.

Ръководила е значителен брой дипломанти и докторанти по климатология, като продължава и до днес да консултира и подпомага работата на докторантите в катедрата.

В периода 1 октомври 1979 – 1 юли 1983 г. е заместник-декан на Геолого-географския факултет. В периода 1 юли 1980 – 1 юли 1990 г. е ръководител на Катедра „Климатология и хидрология“.

Доц. Векилска има над 50 научни статии, автор и съавтор е на монографии, книги, студии и научни доклади в областта на климата на България (генезис на климата и методи на климатичните изследвания, режим и географско разпределение на хелиотермичните и плювиалните ресурси).

Източник: Сайт на Софийския университет

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф