Демонстрация на безпилотна летателна техника от НУЦГИТ

На 27 август между 18:30 и 19:39 ч. при магазин „Баумакс“ в Люлин ще се проведе демонстрационен полет с EbeeX (DueT camera) – безпилотна летателна техника с цел заснемане на термичната обстановка в района.

Предмет на работата на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ (НУЦГИТ) е да реализира научни и практико-приложни изследователски дейности в областта на геопространствените и геоинформационни системи и технологии и тяхното приложение в областта на териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ извършва дейности, свързани с предоставяне на образователни сертификационни услуги в областта на: Геоинформационните технологии и ГИС (Географски информационни системи), приложение на БЛС (безпилотни летателни системи) при събирането, обработката и анализа на геопространствени данни и информация, териториалните изследвания и анализи, териториалното и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени, с неблагоприятните хидросфери явления, с геоекологични проблеми, екосистемни услуги и др.

НУЦГИТ организира конференции, семинари и други научни форуми.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед от красивия град Докьом (на нидерландски Dokkum) в провинция Фризия, Нидерландия

ггф