Да спасим Боянското блато!

Да спасим Боянското блато!

Боянското блато е единствената естествена влажна зона на територията на гр. София, която все още е естествено местообитание на защитени видове водна растителност, земноводни и влечуги. В района на блатото са установени и документирани над 110 вида птици – от тях 17 са включени в Червената книга на Република България, а почти всички останали са със статут на защитени видове на национално или международно ниво.

По документи, блатото е реституирано на частни лица като земеделска земя. Блатото никога не е било земеделска земя.

С доклад до Столична община от 2021 г. се препоръчва обявяването на блатото за защитена територия, ведно със зона от минимум 100 м. около него. Отпочнати са процедури в тази посока.

Въпреки това или може би тъкмо заради това, на 29 и 30 април, в навечерието на празничните дни, бяха извършени брутални действия по унищожаване на блатото, чрез насипване със земни маси и заравняване с тежка механизация, в резултат от които около 30 % от площта му беше ликвидирана. Това се случи пред погледите на РИОСВ, община, полиция, ДНСК, прокуратура. През следващите дни, действията по заравняване на терена и унищожаване на растителността продължиха, въпреки издадените забрани, под предлог поставяне на ограда.

Целта на всичко това е пресушаване на блатото и пълно застрояване на целия район.

Всички институции вече са сезирани за незаконните дейности. Събитията обаче показват, че без обществена съпротива, блатото ще бъде унищожено.

Поради гореизложеното, стартираме петиция, с искане за запазване на Боянското блато, като защитен обект, който включва водната територия на блатото и прилежащата му крайбрежна ивица в буфер от 100 метра. Остатъкът от незастроеното пространство в района около Боянското блато да се организира като градски парк или озеленена зона за публично ползване.

Това ценно местообитание и зелено пространство го е имало преди нас, трябва да го има и след нас!

Подкрепете онлайн петицията ТУК.

Следете нашата кауза във Facebook

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф