Честване на 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков

Събитието ще се проведа на 04 април 2018 г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
 
Програма на събитието:
 
10:00 ч. Откриване и приветствия
Проф. Филип Мачев – Декан на Геолого-географски факултет на СУ
Доц. Георги Бърдаров – Зам.- декан на Геолого-географски факултет на СУ
Доц. Стоян Недков – Председател на УС на БГД
Проф. Марияна Николова – Научен секретар на НИГГГ БАН
Проф. Марин Русев – Председател на АПГР
Стойчо Нечев – кмет на с. Професор Иширково
 
10:30 ч. Пленарни доклади
Акад. проф. Анастас Иширков – основоположник на географската наука в България
– проф. Стефан Карастоянов
 
Административна, обществена, експертна и дарителска дейност на акад. АнастасИширков“ 
– доц. Георги Железов
 
12:00 ч. Дискусия на тема: акад. Анастас Иширков и съвременните проблеми на географията в България
 
13:00 ч. Представяне на изложба, посветена на живота и делото на акад. Анастас Иширков
– проф. Марияна Николова, доц. Климент Найденов
 
13:30 ч. Коктейл
 
 
Настоящата 2018 г. е юбилейна за българската география. Четвъртото издание на Българския географски фестивал - Русе 2018, е посветено на 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков и на 100 години от основаването на Българското географко дружество. През месец ноември ще се проведе международна научна конференция в чест на вековния юбилей на Българското географско дружество.
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Централните части на град Хива, Узбекистан

ггф