Българското географско дружество с покана към учителите по география

Учителите по география имат възможността да посетят научната сесия за географско образование, част от юбилейната международна георафска научна конференция Smart Geography. Големият научен форум се организира по повод 100-годишнината от основаването на Дружеството и ще се проведе в периода 2-4 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Водещи учени от десетски страни ще вземат участие в най-голямата географска конференция в България, организирана за последните десетилетия. Изключително интересни са темите, застъпени в сесията за географско образование. Сред авторите се открояват имената на специалисти по географско образование от Япония, Сингапур, Виетнам, Австрия, Гърция, Нидерландия, Испания, Обединеното кралство и България.

За посещение на събитието е необходимо учителите да попълнят КРАТКА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.

Работният език на конференцията е английски. Програмата включва следните теми:

PRELIMINARY PROGRAM

SESSION GEOGRAPHY EDUCATION (Aula)

SATURDAY 03.11.2018 11:30-13:00, Part 1

Moderators: Carl Donert, Luc Zwartjes, Dimitar Zhelev

11:30-11:45 Aikaterini I. Klonari, Ourania S.Giannakou. Digital Storytelling in Education Using WebGIS.

11:45-12:00 Athina Karatza, Lia Galani. Examining and communicating critical heritages in geography through inquiry-based learning using brochures.

12:00-12:15 Byala Momerova. Project-based Learning as an Element of the Geographical Education in Bulgaria in the Context of the New Challenges and Requirements of the Informational Society.

12:15-12:30 Daniela Schmeinck. To be a prosumer – The role of geography in promoting a media literacy.

12:30-12:45 Dimitar Zhelev, Evgenia Sarafova. Geography Education and Social Entrepreneurship.

12:45-13:00 Georgi Kotseff. Geography education in the context of a digital educational environment.

13:00- 14:00 Lunch break

14:00-15:30, Part 2

14:00-14:15  Harry Rogge.  Why Europe is a must!

14:15-14:30 Ioanna Siama,  Theano S. Terkenli, Aikaterini Klonari. Before and after: changes in Greek schoolchildren's perceptions of landscape, with the aid of a landscape educational program.

14:30-14:45 Karl Donert, Rafael de Miguel. YouthMetre: open data, geospatial data and geolocalisation to empower young people.

14:45-15:00 Kenneth Y T Lim, Yuen Ming De, Ahmed Hazyl Hilmy. Facilitating the understanding of learners of their local micro-climates using open-source sensors: a two-site case study of Singapore and Hanoi.

15:00-15:15  Krasimir Levkov. Zhecho Chankov’s Contribution to the Bulgarian Geographical Society and Bulgarian Geography.

15:15-15:30 Luc Zwartjes, Karl Donert, Maria Luisa De Lazaro Torres. GI Learner: a learning line on geospatial thinking in secondary education.

15:30- 16:00 Coffee break

16:00-17:00, Part 3

16:00-16:15 Ourania Rizou, Aikaterini Klonari. Secondary Teachers’ Views on Using Web 2.0 Tools in Teaching Geo-Spatial Statistics.

16:15-16:30 T. Bandrova, P. Penev, S. Marinova. Cartographic Mistakes in new Bulgarian Textbooks of Geography.

POSTER SESSION (Aula)

FRIDAY 02.11.2018 17:00-18:00

Maria Luisa De Lazaro Torres, Javier Álvarez Otero. Education in Sustainable Development Goals using ArcGIS Online WebGIS.

Maya Vasileva. The Map – “Evergreen” in Geography Education.

Satoru Itoh. The Use of Location-Based Augmented Reality Technology in Geography Education: Practices at High Schools in Japan.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към град Мелник

ггф