Българското географско дружество обявява прием на стажанти по проект „Студентски практики – Фаза 2“ на МОН

Българското географско дружество обявява прием по 6 места за студенти-стажанти с цел подпомагане на научната и изследователската, научно-популярната, публикационната и организационната си дейност. Успешните стажанти ще имат възможността не само да натрупат нови теоретични познания, но и да развият уменията си за комуникация и работа в екип чрез извършването на практика на специфични задачи. Българското географско дружество като най-старата съсловна организация на географите в България (от 1918 г. до сега) предлага широк спектър от информация и възможности за професионално развитие. Екипът в оперативното бюро (Изпълнително бюро) е съставен от млади учени с доказан опит в своите научни направления и дейности. Ментори по обявената позиция ще бъдат именно млади учени от състава на бюрото. От бъдещите кандидати се очаква преди всичко да имат интерес към географската наука, желание за развитие и стремеж към усъвършенстване на уменията си.

Наименование на стажа

Стажант по география, ГИС и публикационна дейност

Професионално направление – Науки за Земята

Начин на подбор – CV и интервю

Срок за кандидатстване – 31.10.2021

Период на стартиране – 15.11.2021

Ментори: Десислава Христова, Христина Проданова

Контактно лице: Велимира Стоянова, 0889885934, stoyanovavelimira@gmail.com

Кандидатстването по обявата става чрез регистрация в официалния уебсайт на МОН: https://praktiki.mon.bg/

Код на обявата: #6250

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Георги Бенковски в Копривщица

ггф