Безплатен ГИС софтуер за училищата в България

Националният университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийския университет е основният партньор за осигуряване на успешното и ефективно използване на тази образователна дигитална платформа. Програмата цели създаване на модерни дигитални умения у учениците, които отговарят на нуждите на съвременното цифрово общество, развитие на уменията за пространствено и критично мислене, стимулиране на интереса на децата към учебния материал чрез интерактивни методи и подготовка за новите изисквания на висшето образование и успешна кариера.

Това стана ясно на онлайн среща, на която присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, деканът на Геолого-географския факултет на Софийския университет доц. д-р Климент Найденов, Евгения Караджова – собственик и управител на ESRI България, и Миглена Кузманова – мениджър проекти в ESRI България.

Евгения Караджова припомни, че ESRI България функционира вече 25 години и е представител на световния лидер в областта на гео-информационните системи – американската компания ESRI. Тя посочи Географските информационни системи (ГИС) като една от трите най-бързо развиващите се системи заедно с нано- и биотехнологиите. По думите й те намират приложение в почти всички сфери на живота – образование, здравеопазване, градско развитие, комунални услуги, околна среда, транспорт, сигурност, маркетинг и много други. Тази технология е пряко свързана с решаването на едни от най-големите проблеми на нашето съвремие – климатичните промени, проблемите на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите на нашата планета.

Именно затова нуждата от капацитети и кадри в тази област е много голям. Повече от 80% от данните в природните науки, сигурността, транспорта и др. са геореферирани и трябва да се използват ГИС, за да бъдат обработвани, каза още Караджова и посочи, че редица световни организации използват ГИС – ООН, НАТО, Европейската комисия и др. Геопространственият подход е бъдещето, каза тя и отбеляза, че именно голямата нужда от ГИС технологии е породила необходимостта от години да се преподава ГИС в университетите, в средното и дори в началното училище в цял свят, както и в България.

На срещата Евгения Караджова подчерта, че ГИС развиват дигитални умения – пространствено мислене, критично мислене, интерактивно участие на децата. Те ще възприемат данните чрез карти и активно ще изучават материала по лесен и достъпен начин, който ще им е много по-интересен. Тя добави, че в Европа и цял свят с изучаването на ГИС в училищата учениците се научават как да изучават явленията, да вникват в данните, да ги анализират, да намират и споделят решения. Това става по интуитивен и лек начин.

Евгения Караджова подчерта, че настоящото дарение е породено от факта, че в ESRI България добре знаят каква е огромната нужда от ГИС специалисти в страната ни. Тя посочи още, че Софийският университет е първият университет в България, който е започнал с ГИС и през годините е създал капацитет от преподаватели, обучени в тези системи.

Ректорът проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че не е достатъчно само децата да имат достъп до тези системи, а да има и подготвени преподаватели и подчерта, че с декана на Геолого-географския факултет доц. д-р Климент Найденов ще продължат да работят в тази насока, като разчитат и на подкрепата на ESRI България.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че ГИС е важен за децата сега и ще бъде още по-важен в бъдеще. Той отбеляза, че децата обичат да учат чрез образи, нещо, което още повече важи за днешното поколение, което осмисля света чрез образи. По думите му ГИС са важни и в средните училища за развиване и надграждане на различни умения, защото днешните ученици ще живеят най-вероятно в ерата на активно взаимодействие между хора и алгоритми. Той добави, че ГИС ще са полезни за учениците, избрали география, IT специалности, икономическите профили, за професионалните гимназии по транспорт, по механизация на селското стопанство, по горско стопанство и др. Министър Красимир Вълчев благодари за дарението и подчерта, че то е изключително полезно за българската образователна система.

Платформата ArcGIS на Esri позволява на всеки преподавател и ученик да използва, създава и споделя в интернет дигитално географско съдържание и интерактивни карти, които представят знания, проблеми и решения. Те позволяват да се задават въпроси, да се търсят отговори, както и да се изследват проблемите, които ни заобикалят. Учебните програми в хиляди училища по света демонстрират, че преподавателите и учениците могат да използват ArcGIS, за да подобрят възможностите за учене и да изградят умения за анализ на данни и решаване на проблеми. Въвеждането на ArcGIS в курсове, свързани със STEM, природните науки, история и др. въвежда съвременен интерактивен подход в ученето.

Решаването на проблеми, критичното мислене, анализът на данните, комуникацията и сътрудничеството са отличителни белези на работата с ГИС. Това са умения, търсени от работодателите навсякъде. Използвайки ArcGIS в различни учебни предмети, преподавателите могат да помогнат на учениците да изградят тези умения, дори от много ранна възраст, като подготовка за университет и кариера. Дейностите в класната стая, базирани на карти, както и учебните проекти, свързани с анализ на информация и създаване на карти, са привлекателен начин за насърчаване на сътрудничеството между учениците.

Източник: Софийски университет

Публикувано от Spasimir

1 Коментара - Безплатен ГИС софтуер за училищата в България

suricactus January 22, 2021

Отговори
Наистина безплатен и отворен за своите потребители софтуер са проектите на OSGeo, като https://qgis.org например. Това тук е евтина реклама на корпорация.

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф