Бележити български географи на ХХ век

Излезе тематичния том 42 на „Известия на Българското географско дружество“ – „Бележити български географи на XX век“, който се посвещава на:

  • 150-годишнината на Българската академия на науките;
  • 70-годишнината на географските изследвания в БАН;
  • 10-годишнината от създаването на Националния институт по геофизика, геодезия и география.

На тези забележителни годишнини е посветена и проведената на 29 ноември 2019 г. в НИГГГ-БАН научна сесия „Бележити български географи на ХХ век“, докладите от която са намерили място на страниците на този сборник.

В том 42 на списание „Известия на Българското географско дружество“ са представени общо 26 статии, посветени на приноса на национални научни институции и на отделни видни географи за развитието на географската наука през ХХ век. Статиите проследяват жизнения път и научното творчество на 24-ма учени, между които са имената на основателите на географската наука и на географските научни институции в България, както и на някои от техните достойни ученици, работили до края на ХХ век – акад. Анастас Иширков, проф. д-р Иван Батаклиев, проф. Жеко Радев, доц. Владимир Попов, чл.-кор. проф. Кирил Мишев, доц. Мартин Гловня, доц. Диню Канев, проф. Иван Вапцаров, проф. дгн Хернани Симеонов, проф. дгн Тодор Кръстев, проф. Димитър Димитров, проф. дгн Харалампи Тишков, проф. Петър Пенчев, доц. Мимоза Контева, доц. Никола Тодоров, Анастас Разбойников, доц. Крум Дрончилов, акад. Анастас Бешков, проф. Любомир Динев, проф. Тянко Йорданов, чл.-кор. проф. Тодор Христов, проф. дгн Петър Попов, проф. Гешо Гешев и ст. н. с. Павлина Векилска.

Разпространението на списание „Известия на БГД“ се осъществява онлайн в пълноцветна версия, чрез официалния сайт на Българското географско дружество.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Музиканти от Доленския район в Словения

ггф