Башовишки печ стана най-новата защитена територия у нас

Министърът на околната средата и водите Борислав Сандов успя да спаси пещера в Северозападна България, тъй като издаде заповед за обявяване на нова защитена територия. Става въпрос за природната забележителност „Башовишки печ“, която се намира в близост до село Орешец, Видинско. Пещерата е дълга над 4 км., което я прави една от най-дългите у нас. Тя представлява голяма поредица от големи пещерни зали и тесни сифони, голяма част от които са доста труднопроходими.

 Тя е проучвана още в края на 19 век, като това се дължи на известния български геолог Георги Бончев. През миналия век там се провеждат редица изследвания от учени, сред които и професор Петър Берон. На негово име са кръстени и малките насекоми, наречени Бероникус, които се срещат единствено в пещерната структура. Башовишки печ е известна с естествения си подземен карстов извор, водните галерии, а също така и палеонтоложките си находки. Има прилепови популации, а освен това се срещат и немалък брой ендемични безгръбначни животински видове. Интересно е, че в нея са били открити и фосилни останки от пещерни животни. 

В днешни дни пещерният вход попада на територията на голяма кариера за инертни строителни материали. Това е причината местните и спелеолозите да протестират заради съществуващата опасност да се наруши екологичното равновесие в пещерата и района. Така най-после на 30.01.2022 г. беше издадена заповед и природната забележителност бе обявена за защитена територия, която освен пещерата включва и наземна част с площ от 3 декара.

С този си статут, в природната забележителност е забранено унищожаването, повреждането и изнасянето на елементи от пещерата. Не са разрешени и дейностите, които обезпокояват или вредят на пещерните животни, както и внасянето на неприсъщи за района растителни и животински видове. 

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Поглед над град Щип

ггф