Балканските езера: Костурското езеро

Балканските езера: Костурското езеро

Езерото
 
Акваторията на Костурското езеро обхваща площ от 28 km2. Надморската височина на езерото е 630 m. Водосборният му басейн е 253 km2. Най-голямата дълбочина на езерото е 9 m, а средната 4 m. Дължината на Костурското езеро е 30 km, а обемът – 100 000 000 m3. Преди около 10 милиона години, през миоцена, езерото е било оформено, като е било с много по-голям обхват, изпълващо Костурската котловина.Костурското езеро е подхранвано от 9 малки реки. Както при другите балкански езера и тук се среща голямо разнообрази на птици - над 200 вида – воден бик, червена чапла, сива чапла, бял щъркел, речна рибарка, лебед, пеликан и други.
 
На свечеряване край езерото.
 
 
 
 
Лебедите са един от символите на езерото.
 
 
Град Костур
 
В западната част на езерото се намира полуостров, който го разделя на две части – северна, която е по-голямата и южна – по-малка. На полуострова е разположен град Костур (Кастория), сгушен между планините Вич и Грамос. Районът на езерото е част от  българското историческо и културно пространство. До началото на XX век градът и районът около него са със силно българско присъствие. Костурският говор е най-югозападният диалект на българския език и в наши дни е почти изчезнал. След Балканските войни и Първата световна война регионът на езерото се обезбългарява.
 
 
Текст и снимки: Атанас  Китев

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Черноморското крайбрежие на Кримския полуостров