Адамовият мост - неразгадана мистерия или природно чудо

Изображение на палеогеографска реконструкция на Адамовия мост преди 1480 г.

Картата по-горе изобразява Адамовия мост (известен още като Мостът на Рама или Рам Сету), разположен между Полския проток и Манарския залив, като непрекъснат провлак - издължена ивица суша. Така навярно е изглеждал преди 1480 г., свързвайки Индия и Шри Ланка. Към този момент преминаването между двете земи не е било особено трудно. В тази година жестока тропическа буря предизвикава вълнение, което отнася големи маси от пясъчните коси покрай островите. По този начин между островите са се удълбават дълбоки канали, които не могат и до ден днешен да се запълнят напълно с пясъци. 

Самият Адамов мост е ивица от варовикови острови и пясъчни коси, разположени между о. Памбан, Югоизточна Индия и Манарските острови край Шри Ланка. В някои арабски източници е бил наричан Мостът в морето". Името е за пръв път споменато от бритнаския картограф през 1804 г., който се позовава на местни ислямски религиозни източници, според които Шри Ланка е мястото, където Адам първоначално се е заселил на земята. 

В наши дни корабоплаването между островите е изключително трудно и практически не се осъществява, заради което трябва да се заобикаля Шри Ланка. Самият Полкски проток е широк 53 km в най-тясната си част, но не е важен за корабоплаването заради подводния релеф. През последните години правителствата на двете държави активно обсъждат възможностите за изграждане на плавателен канал през плитчините на протока и изграждането на мостове, които да свържат островите в единна транспортна артерия. На този етап са налице редица спорни моменти, които пречат на Индия и Шри Ланка да се споразумеят и да започнат активни действия по осъществяването на проектите. Един от деликатните моменти е вярването на част от индийците, че земната връзка между материка и острова е била някога изградена от бог Рама, а по-късно е разрушена от него. Ето защо в една от официалните срещи представител на индийското правителство е заявил, че ако бог Рама е построил Рам Сету, той го е и разрушил", следователно няма нужда да се изгражда наново.

Снимка на Адомовия мост от въздуха

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Езерото Лама в Сибир

ггф