2020 г. – най-топлата в историята на Европа

Данните от програма „Коперник“ за 2020 г. показват, че в световен мащаб това е най-топлата година, заедно с 2016 г. в историята на измерването на температурата на въздуха. Последните 10 години бяха най-топлото десетилетие, а концентрациите на CO2 продължават да нарастват.

Източник: ERA5/Copernicus Climate Change Service/ECMWF

През 2020 г. беше отчетено повишение с 0,6°C спрямо периода 1981 – 2010 г. и повишение с около 1,25°C за периода 1850 – 1900 г. Това прави последните шест години най-топлите в историята на измерването на температурата на въздуха. Европа отбеляза най-топлата си година – повишение с 1,6°C спрямо периода 1981 – 2010 и 0,4°C – спрямо 2019 г., която беше предишната най-топла година в историята. Най-големи са поишенията в Арктика и Северен Сибир, достигайки до над 6°C над средната температура.

Стойностите на COв атмосферата достигнаха 413 ppm, като през 2020 г. се увеличава с 2,3 ± 0,4 ppm. Това е малко по-малко от темпа на растеж от предходната година.

В части от Арктика и Северен Сибир са отчетени едни от най-големите годишни температурни отклонения от средните през 2020 г., като в голям регион са се наблюдавали отклонения до 3°C, а на някои места дори над 6°C за цялата година. На месечна база, най-големите положителни температурни аномалии в региона многократно достигат повече от 8°C. Западен Сибир преживява изключително топла зима и пролет.

Източник: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Сезонът на горските пожари беше необичайно активен в този регион, като пожарите започнаха през май, продължавайки през цялото лято и до есента. В резултат, на север от Северния полярен кръг, пожарите изхвърлиха рекордното количество от 244 мегатона CO2 през 2020 г., с една трета повече от рекорда за 2019 г. През втората половина на годината арктическият морски лед е значително по-тънък от средния за този период на годината, като през юли и октомври се наблюдава най-малкият обхват на морския лед за съответния месец.

Източник: University of Bremen for Copernicus Climate Change Service and Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Като цяло Северното полукълбо е имало температури над средните за годината, с изключение на регион над централната част на Атлантическия океан. За разлика от това, в части от Южното полукълбо са наблюдавани температури под средните, най-вече над източния екваториална част на Тихия океан, свързани с по-хладните условия на Ла Ниня, развиващи се през втората половина на годината. Забележително е, че 2020 г. съответства на рекорда за 2016 г. въпреки охлаждащото влияние на Ла Ниня, докато 2016 г. беше рекордна година, която започна със силното затоплящо действие на Ел Ниньо.

Източник: Copernicus

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф