100 години от рождението на руския географ А. Г. Исаченко (1922 – 2018)

Анатолий Григориевич Исаченко (28 май 1922, Гомел, СССР — 2 март 2018, Санкт Петербург, Русия) е руски географ, ландшафтовед и картограф. През 1947 г. завършва катедрата по картография на Географския факултет на Ленинградския университет. Анатолий Исаченко е носител на две от основните отличия на Руското географско дружество: златен медал на името на П. П. Семьонов-Тяншански (1964) и Голям златен медал (1995).

От 1964 г. е професор по физическа география в Ленинградския държавен университет. Бил е ръководител на катедрата десетки години.

Анатолий Исаченко има голям принос в разработката на методи на ландшафтното картографиране и създава стотици ландшафтни карти – от едромащабни за ключови участъци до Ландшафтна карта на СССР в мащаб 1: 4 000 000 през 1988 г., както и ландшафтни карти в Националния атлас на Русия (2004-2008).

Научните приноси на А. Г. Исаченско са свързани с изследването на общите закономерности във физикогеографската диференция на сушата на Земята, класификация на ландшафтите, физикогеографско райониране, съставяне на ландшафтни карти. Ученият изследва и историята и теоретичното развитие на географската наука. 

Последователно А. Г. Исаченко въвежда ландшафтния подход в ново научно направление, което той нарича екологична география, като в основата му залага изследването на въздействието на човека върху природните комплекси и оценка на състоянието на природната среда за живота и стопанската дейност на човека. Теоретичните основи на това направление и неговата методика на изследване са изложени в учебното пособие „Въведение в екологичната география“, а резултатите от регионалния географски анализ са представени в монографиите „Екологична география на Северозападна Русия“ и „Екологична география на Русия“.

А. Г. Исаченко е един от авторите на първата Екологична карта на Русия и Екологичен атлас на Русия. За неговия голям принос в в тези издания той е удостоен с премията на Правителството на Руската федерация в областта на науката и техниката (2005).

Научната дейност на А. Г. Исаченко е свързана тясно и с научното списание „Известия на Руското географско дружество“, където той е активен автор, рецензент и главен редактор (2004-2011). Тук той публикува над 170 статии, обзори и рецензии.

Може да се обобщи, че на А. Г. Исаченко принадлежат над 400 научни работи и повече от 30 монографии. Повече от 40 негови трудове са преведени на редица чужди езици – китайски, английски, немски, френски, полски, словашки и др. У нас са преведени книгите му – „Географията днес“ и „Оптимизация на природната среда“.

Авторска схема на пространственото разпределение на природните пояси и зони в хипотетичен световен континент

Спомени и впечатления от срещите си с проф. Исаченко споделя българският географ проф. Румен Пенин:

Няколко са срещите ми с проф. Анатолий Григориевич Исаченко, един от най-ярките представители на руската географска школа. Още като аспирант в Московския университет присъствах на една научна конференция в Санкт Петербург, където се запознах със сина му Григорий Анатолиевич Исаченко. Именно на него дължа запознанството си с известния географ. 

Паметна е срещата ми с професора през 1995 г. по време на тържеството, на което Руското географско дружество му връчи престижния Златен медал. След тържеството бях поканен в дома на учения на вечеря с негови близки приятели от различни поколения. Впечатление ми направи огромната географска библиотека, както и кабинетът му. По-късно имах възможността още няколко пъти да се виждам с Анатолий Григориевич и да беседваме на различни теми. Той проявяваше изключително топло отношение към България и колегите си географи от нашата страна. Няма да забравя и посещението си в лятната къща на професора в Токсово, край Санкт Петербург, където имах удоволствието да присъствам на истински руски обяд, приготвен от съпругата му – Татяна Йосифовна, също известен учен геоботаник.

Преди няколко години с група млади географи от Геолого-географския факултет на Софийския университет взехме участие в Големия географски фестивал, организиран за студенти географи. Тогава нашите студенти спечелиха първа награда за презентация на Фестивала, а в един от дните там се срещнахме със семейството на проф. Анатолий Григориевич Исаченко. Повече от пет часа разговаряхме за географията като наука, за нейното минало, настояще и бъдеще. Професорът дълго разказваше спомени от детството си, войната, следвоенния период, експедициите в Русия, работата си в Санктпетербургския университет. 

Поклон пред паметта на един от най-изявените руски учени с огромен принос в развитието на географията и в частност на ландшафтознанието!

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф