Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: Българските реки и техните притоци

Настоящата тестова игра е посветена на българските реки и техните притоци. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Селскостопански животни

Настоящата тестова игра е посветена на селскостопанските животни. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Многогодишни земеделски култури

Настоящата тестова игра е посветена на многогодишните (трайни) земеделски култури. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Реки и областни градове в България

Настоящата ни тестова игра е посветена на българските реки, които преминават през областни градове. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Реки и столици в Европа

Настоящата ни тестова игра е посветена на европейските реки, които преминават през столични градове. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Река Росица

Настоящата тестова игра е посветена на р. Росица в Северна България. Автори са Христо Кичиков, учител по география от Габрово, и Ангел Стефанов, ученик от ПТГ „Д-р Никола Васелиади”, Габрово. Успех!