Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: В света на географските имена

Настоящата тестова игра е посветена на редица интересни имена и прозвища на географски обекти. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Монархиите в света

Настоящата тестова игра е посветена на монархиите в света. Успех!

Тестова игра: Задбалкански котловини

Настоящата тестова игра е посветена на Задбалканските котловини, разположени между Стара планина и Средногорието. Успех!

Тестова игра: Предбалкан

Настоящата тестова игра е посветена на областта на Предбалкана. Успех!

Тестова игра: Добруджа

Настоящата тестова игра е посветена на историко-географската област Добруджа. Успех!

Тестова игра: Велики географски открития

Настоящата тестова игра е посветена на периода на Великите географски открития. Успех!