Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: Големите български географи

Настоящата тестова игра е посветена на именити български географи, допринесли за развитието на науката. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Сан Стефано

Настоящият тест е посветен на Санстефанския мирен договор. Негов автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: В света на карста (част 3)

Пещерите не са само тъмни, подземни лабиринти. И тук природата и човекът са създали много "неземна" красота. В пещерите може да посетите подземен ресторант, да участвате в балове, концерти или да се разходите с подземно влакче, сред барелефи и скулптури. А Вие познавате ли тези красиви и загадъчни пещери? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: В света на карста (част 2)

В България са открити повече от 5 000 пещери, много различни по начин на образуване, възраст, размери. Много от българските пещери са свързани с живота и стопанската дейност на хората в миналото и днес. А Вие познавате ли българските пещери? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: В света на карста (част 1)

Карстовите процеси и ландшафти са широко разпространени на Земята, а в България обхващат около 25% от територията. Животът на човека е свързан с тях, затова трябва да се познават и рационално използват. Автор на настоящия тест е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Животни в Африка

Настоящата ни тестова игра е посветена на животните в Африка. Успех!