Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: Езера в Африка

Настоящата тестова игра е посветена на езерата в континента Африка. Успех!

Тестова игра: Нова Зеландия

Настоящата ни тестова игра е посветена на островната държава Нова Зеландия. Успех!

Тестова игра: Реки в Африка

Настоящата тестова игра е посветена на реките в Африка. Успех!

Тестова игра: Планини в Европа

Настоящата тестова игра е посветена на планините в Европа. Успех!

Тестова игра: Езера на Балкански полуостров

Настоящата ни тестова игра е посветена на езерата, намиращи се на Балканския полуостров. Успех!

Тестова игра: Реки в Западни Родопи

Западни Родопи притежават гъсто развита хидрографска мрежа и формират значителни по обем повърхностни водни ресури. Потреблението им има значение за функциониране на изградените хидроенергийни мощности, обезпечава битовата дейност и туристическата активност на населението. Настоящият тест предлага на читателите на Географ, поредица въпроси, посветени на хидрографските и хидроложките особености на речните течения, в този дял на планината. Автор на теста е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!