Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: В света на карста (част 1)

Карстовите процеси и ландшафти са широко разпространени на Земята, а в България обхващат около 25% от територията. Животът на човека е свързан с тях, затова трябва да се познават и рационално използват. Автор на настоящия тест е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Животни в Африка

Настоящата ни тестова игра е посветена на животните в Африка. Успех!

Тестова игра: Социалистически имена на български градове

Настоящата тестова игра е посветена на старите социалистически имена на българските градове. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: НАТО

Настоящата тестова игра е посветена на Северноатлантическия пакт. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Шипченска планина (част 2)

Шипченска планина е една от най-късите, тесни и сравнително ниски дялове на Стара планина. Природата е красива, а всяка педя земя е изпълнена с героизъм и напоена с кръвта на знайни и незнайни герои. За всеки българин Шипченска планина е тъй близка, а познаваме ли я? Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география и Ангел Стефанов - ученик в ПТГ  „Д-р Н. Василиади”, от Габрово. Успех!

Тестова игра: Шипченска планина (част 1)

Шипченска планина е една от най-късите, тесни и сравнително ниски дялове на Стара планина. Природата е красива, всяка педя земя е изпълнена с героизъм и напоена с кръвта на знайни и незнайни герои. За всеки българин Шипченска планина е тъй близка, а познаваме ли я? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!