Тестова игра: Парични единици (част 2)

Тестът е посветен на паричните единици на страните по света. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

1. Лемпирата е официалната парична единица на централноамериканска държава. Наречена е на името на националния герой Лемпира, който се е борил срещу испанските завоеватели. Коя е тази държава?

2. Макао е бивша португалска колония в Азия, днес административен район и град с особен статут в рамките на Китай, притежаващ собствена валута. Как се нарича тя?

3. Паричната единица евро се администрира от Европейската централна банка със седалище:

4. Официалната парична единица на Монголия е пусната в обращение през 1925 г. През лятото на 2016 г., в резултат на настъпилата в страната финансова и икономическа криза, бележи рекорден спад и е обявена за най-зле представящата се валута в света. Как е името на тази валута?

5. Освен икономическият показател БВП, правителството на държавата Бутан изчислява благоденствието на народа и чрез т.нар. „индекс на национално щастие“. Индексът измерва няколко показатели за щастие, сред които са физическото, икономическото, социално и природно добруване на населението. А знаете ли как се нарича основният измерител на стойността и разплащателно средство на тази планинска страна?

6. Боливар е официалната парична единица на латиноамериканската държава:

7. Държави като Алжир, Тунис, Либия, Ирак, Бахрейн, Сърбия и Кувейт използват различни валути с едно и също име. Кое е то?

8. Коя е паричната единица на Ватикана?

9. Суверенният малтийски орден е държавоподобно образувание, което понякога се разглежда и като държава – джудже без територия. Притежава статут на наблюдател в ООН и поддържа дипломатически отношения със 104 държави. Орденът издава собствени паспорти и дори има собствена парична единица? Знаете ли как се нарича тя?

10. Туристът решил да посети Драконовите планини и Национален парк „Крюгер” трябва да се сдобие със следната местна валута, за да обезпечи своя престой и пътуването си:

Коментари (0)