Тестова игра: Парични единици (част 1)

Тестът е посветен на паричните единици на страните по света. Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

1. Коя парична единица се използва като официално платежно средство в най-голям брой държави по света - 25?

2. Кетцал е наименование на официалната парична единица на централноамериканската държава Гватемала. Тази интересна дума, обаче, е наименование на още нещо. Какво е то?

3. Гуарани е название на индиански народ, на език, на футболен отбор, а така също и наименование на официалната парична единица на южноамериканска държава. Коя е тя?

4. Еврозона се нарича групата от страни-членки на Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална парична единица. Към настоящия момент този валутен съюз включва 19 страни. Коя от изброените по-долу държави е приела еврото за своя валута, макар че не е член на Еврозоната и на самия Европейки съюз?

5. Решавате да посетите Кито – столицата на Еквадор. С каква валута трябва да се сдобиете, за да можете безпроблемно да си купите от местните жители традиционна храна и сувенири за спомен?

6. Косово е най-младата държава в Европа. Нейната официална парична единица е:

7. Наименованието на паричната единица на Израел произхожда от древна мерна единица за тегло. Първите монети започват да се секат през 4 в. пр. Хр. През II в. сл. Хр., сеченето на монетите е внезапно преустановено и векове наред те не са в обращение. Едва през 1982 г. Израел отново въвежда в употреба тази парична единица и я прави официално разплащателно средство. Как се казва тя?

8. Как се нарича официалната парична единица на Армения, въведена в обращение през 1993 г.?

9. Киндарката е подразделение на основната парична единица на европейска държава, разположена на Балканския полуостров. Коя е държавата и паричната й единица?

10. За да си закупите Токайско вино, директно от местен винопроизводител е необходимо да разполагате с една от следните валути:

Коментари (0)