Тестова игра: Национален парк „Централен Балкан” (част 2)

Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

1. За кой от резерватите на НП „Централен Балкан” се отнася описанието: „Името на резервата е избрано от природозащитника Жеко Спиридонов. Резерватът е наречен в чест на чуден феномен - скални образувания по билото в източните части на Калоферската планина, свързани с много легенди и предания?

2. Кой резерват се намира в Тетевенския дял на Средна Стара планина и обхваща района на вр. Вежен и басейните на реките Заводна и Стара Рибарица в землището на село Рибарица?

3. В кой от резерватите на НП „Централен Балкан” се намира единственото обособено находище на бяла мура в Средна Стара планина?

4. Резерватът е разположен на юг от вр. Ботев до вр. Равнец над град Калофер. Обхваща водосбора на Бяла река, горното течение на р. Тунджа и ждрелото на р. Тъжа. Той е най-големият по площ резерват в НП „Централен Балкан” и втори в страната. За кой резерват се отнася описанието?

5. Това е най-малкият резерват, включен в НП „Централен Балкан”. Създаден е през 1987 г. с цел опазването на ендемичния вид еделвайс и буково-еловите гори на възраст над 100 години. Кой е този резерват?

6. За кой резерват се отнася описанието: „Най-високо разположеният резерват в НП „Централен Балкан”. Той обхваща северните склонове на вр. Ботев и вр. Русалка. Границата му на юг се движи по билото между върховете Юрушка грамада и Параджика, като територията му се разгръща във височинен диапазон от 1000 до над 2000 m н.в. Има много водопади, сред които и Видимското пръскало (80 м)”.

7. Обявен на 12 юни 1948 г. с цел опазването на вековни букови гори, това е най-старият от резерватите включени в Национален парк „Централен Балкан”. Заема северните склонове на западния дял на Средна Стара планина под вр. Тетевенска Баба, в землището на с. Черни Вит.

8. На територията на кой резерват е разположена една от най-дългите водни пещери в България – „Куманица” (1656 m проучена дължина)?

9. Кой от изброените представители на орнитофауната не е характерен за Национален парк „Централен Балкан”?

10. На територията на резервата „Стенето” в НП „Централен Балкан” е разположена втората по-дълбочина пропастна пещера в България (387 m). Коя е тя?

Коментари (0)