Тестова игра: Национален парк „Централен Балкан” (част 1)

Авторите на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

1. Национален парк „Централен Балкан” е обявен като „народен” на 31 октомври 1991 г. През коя година паркът е прекатегоризиран и добива статут на „национален”?

2. Части от териториите на колко административни области попадат в границите на Национален парк „Централен Балкан”?

3. Части от територията на коя административна област не попадат в пределите на Национален парк „Централен Балкан”?

4. Дирекция „Национален парк Централен Балкан” е регионална административна структура на Министреството на околната среда и водите, създадена през 1998 г. като самостоятелно юридическо лице за управлението на защитената територия НП „Централен Балкан”. В кой български град е разположено седалището на дирекцията?

5. Коя от реките не води началото си от територията на Национален парк „Централен Балкан”?

6. Какъв климат не се наблюдава в Национален парк „Централен Балкан”?

7. На територията на НП „Централен Балкан” се намират някои от най-високите и внушителни водопади в България, наричани тук в повечето случаи пръскала. Това наименование идва от местния диалектен говор, характерен за Централна Стара планина. Кой е най-високият водопад на територията на парка?

8. За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. „Централен Балкан” включва най-голям брой резервати в сравнение с останалите два национални парка „Рила” и „Пирин”. Колко е техният брой”?

9. Кой от резерватите не е част от Национален парк „Централен Балкан”?

10. На Дирекция „Национален парк Централен Балкан” е възложено управлението на две защитени територии извън парка. Кои са те?

Коментари (1)

Obicham geograiqta
21.12.2017 19:02
mnogo si dobar po geografiq pozdravlenie ot grad lovech sam kazvam se ivan