Тестова игра: Апенини

Настоящата ни тестова игра е посветена на планината Апенини. Успех!

1. Приблизително колко km е дължината на Апенините?

2. На колко дяла се поделя планинската верига?

3. Най-високият връх на Апенините, Корно Гранде е със същата надморска височин като един от българските първенци. Колко е висок Корно Гранде?

4. Кое твърдение за планината е вярно?

5. От подножието на кой връх извира р. Тибър?

6. Най-старата република, Сан Марино е разположена по източните склонове на кой дял от Апенините?

7. Централните Апенини или високи Апенини са разделени на:

8. Апенините продължават да се издигат и до днес. Преди колко милиона години са се формирали?

9. Чрез кой дял на Апенините планинската верига се свързва с Алпите?

10. На територията на колко държави са разположение Апенините?

Коментари (0)