Тестова игра: Реки в Африка

Настоящата тестова игра е посветена на реките в Африка. Успех!

1. Коя африканска река е придобила славата на „изчезваща в пустинята“?

2. Коя от изброените реки не се влива в Индийския океан?

3. По течението на коя река са разположени водопадите Стенли (Бойома) и Ливингстън?

4. Коя съвременна африканска държава не „дължи“ името си на река?

5. Река Шари е една от големите реки на Централна Африка. Тя се влива в:

6. Кой обект не е част от речната система на р. Нил?

7. Кое от следните твърдения за река Нигер не е вярно?

8. Коя река е действителен географски обект в Южна Африка?

9. Под името „уади“ или „вади“ са известни реките в:

10. Коя от изброените реки не се влива с делта в океан?

Коментари (1)

Улица ..... Ррр
08.12.2017 13:36
...