Тестова игра: Езера на Балкански полуостров

Настоящата ни тестова игра е посветена на езерата, намиращи се на Балканския полуостров. Успех!

1. В коя държава се намират Плитвичките езера?

2. Дойранското езеро е поделено между:

3. Кое е най-голямото по площ езеро на Балканския полуостров?

4. Какви по произход са езерата Нарта и Караваста в Албания?

5. Езерата Разим и Синое се намират южно от устието на река:

6. Кое езеро на Балканския полуостров е поделено от три държави?

7. Кое езеро се намира в Западна Тракия?

8. Кое езеро „приема“ част от историята в романа „Граф Монте Кристо“?

9. Между кои две езера на Балканския полуостров съществува подземна отточна връзка?

10. Трихонида е най-голямото по площ езеро в:

Коментари (0)