Тестова игра: Села в България (част III)

Настоящата тестова игра е посветена на селата в България. Нейн автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

1. Край това българско село на 31 май 1951 г. е открито първото нефтено находище на България. Името му означава животно, което днес не може да се види там. Кое е селото?

2. Тук се намира най-голямото и богато медно-златно-пиритно находище в Европа. Кое е селото?

3. Наричат селото „столица на прасковите”. Ежегодно се провежда празника „Златна праскова”. Кое е селото?

4. Селото е разположено в подножието на Пирин. Тук се намира една от най-големите на Балканския полуостров кариери за добив на мрамор. Провежда се ежегоден международен скулптурен симпозиум, а наградените творби украсяват скулптурния парк в селото. Кое е селото?

5. Край селото е издигнат паметник-костница наречен „Родопската Шипка”. Тук на 21 октомври 1912 г. по време на Балканската война се провежда епичен бой, напомнящ отбраната на Шипка. Българските лъвове, едва 5000 на брой, обръщат в паническо бягство 40 000 османска войска. Кое е селото?

6. През 1910 г., на 82-годишна възраст великият руски писател Лев Николевич Толстой, напуска имението си и тръгва към едно българско село. Днес в това село има музей с множество снимки, документи, уникален запис на неговия глас, малка урна с пръст от гроба на писателя. Това е село Ясна поляна. Недалеч от кой български град се намира то?

7. Селото е крайната североизточна населена точка в България и последното село на Българското Черноморие преди северната граница. Кое е то?

8. Край селото се намира древноримският град Улпия Ескус, основан през 106 г. сл. Хр. от император Траян. Според историците през 328 г. е построен Константиновият мост над р. Дунав. Кое е селото?

9. В района на селото се намира историко-археологическият резерват „Сборяново”, който е един от Стоте национални туристически обекта и гробницата на Демир Баба. Има и известна тракийска гробница, която е вписана в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Кое е селото?

10. Тук, на 09 март 1230 г. българският цар Иван Асен II разбива войските на епирския владетел Теодор Комнин. Кое е селото?

Коментари (0)