Тестова игра: Политическа география

Настоящата тестова игра е посветена на политическата география. Нейн автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

1. За основоположник на общата политическа география се приема:

2. Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

3. Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

4. Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

5. На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

6. Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

7. Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

8. Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

9. „Земята на петте морета“ е районът на:

10. Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Коментари (0)