Тестова игра: В света на географските имена

Настоящата тестова игра е посветена на редица интересни имена и прозвища на географски обекти. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

1. Името на континента Азия в превод означава:

2. Според най-разпространената версия името на континента Африка се превежда като:

3. Кой географ през 1756 г. предложил на Тихия океан да се даде името Велики, защото е най-големият по площ в света?

4. Кой от изброените по-долу океани носи име, свързано с гръцката митология?

5. С името „Четвъртия полюс на Земята“ обозначаваме?

6. Славата на Бермудския триъгълник оправдава прозвището му:

7. Кое океанско течение е наречено „печката на Европа“?

8. В акваторията на кое море са разположени „конските географски ширини“ (30–35 ° с.ш.)?

9. Кой остров е наречен от местното население „Земя на хората“?

10. Столицата с най-дълго географско название на местен език е:

Коментари (0)