Тестова игра: Добруджа

Настоящата тестова игра е посветена на историко-географската област Добруджа. Успех!

1. Добруджа е историко-географска област, поделена между:

2. По силата на кое споразумение България си възвръща земите на Южна Добруджа през 1940 г.?

3. Кой от градовете в България не се намира в Добруджа?

4. Какви въглища се намират в Добруджанския басейн?

5. Коя етнографска група традиционно населява част от селата в Приморска Добруджа?

6. С какво име е известен Добрич в Османската империя?

7. Какви горски насаждения са характерни за Добруджа?

8. Какви растителни и животински видове са най-характерни за природата на Добруджа?

9. Какво е особено за добруджанските реки?

10. В кое добруджанско селище е подписан мирният договор от 21 юли 1774 г. между Руската империя и Османската империя след Руско-турската война от 1768-1774 г.?

Коментари (0)