Настоящата ни тестова игра е посветена на р. Тунджа, известна в древните времена като „Тонзос” Пожелаваме ви успех!

" > Настоящата ни тестова игра е посветена на р. Тунджа, известна в древните времена като „Тонзос” Пожелаваме ви успех!

" />

Тестова игра: Река Тунджа

Настоящата ни тестова игра е посветена на р. Тунджа, известна в древните времена като „Тонзос” Пожелаваме ви успех!

1. От коя българска планина извира р. Тунджа?

2. Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

3. Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

4. През кой областен град преминава р. Тунджа?

5. Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

6. Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

7. Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

8. Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

9. Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

10. Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Коментари (0)