Тестова игра: Големите български географи

Настоящата тестова игра е посветена на именити български географи, допринесли за развитието на науката. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

1. Кой български учен е основоположник на географската наука в България?

2. Кой е основател и пръв председател на Българското географско дружество?

3. Първият български учен географ академик е Анастас Иширков, а кой е вторият, на когото е присъдено най-високото научно звание в България?

4. Този учен е един от най-заслужилите популяризатори на географската наука. Автор на повече от 30 книги и над 400 научни и научно-популярни студии и статии (Енциклопедичен речник на България; Енциклопедия-География на света; География на видните българи; Българските градове …). Кой е той?

5. Кой български учен географ е основател и водещ повече от 25 години (1968-1981 г.) на много популярната географска телевизионна рубрика „Атлас“?

6. Той е един много заслужил учител (1905-1967), автор и съавтор на учебници за средните училища и над 50 научно-популярни книги, свързани с географията. Издава първото научно-популярно географско списание „Земя и хора“ (1942-1947 г.).

7. Кой български учен е основател на икономическата география в България и през 1952 г. излиза с предложение за прокопаване на плавателен канал Варна – Девня?

8. Кой е този учен, който е акад. проф. дин (1922-2016 г.) – автор на 42 самостоятелни монографии и над 600 научни публикации (География на транспорта, Геодемография, Геоурбанистика, Геополитика, Селищни системи). Основател на катедра география във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

9. Първият хабилитиран преподавател (1875-1934 г.) по физическа география и основоположник на геоморфоложката наука в България е:

10. Кой български учен (1891-1973 г.) се приема за „баща“ на българската геополитическа наука?

Коментари (2)

Петя Павлова
14.03.2017 16:32
Да, така е, но тъй като към всеки въпрос на теста са дадени по четири варианта за отговор, а Тянко Йорданов е сред тях няма никакъв проблем да го посочите като верен отговор. Ясно е, че останалите трима не са.
СГ
13.03.2017 08:11
Основател и водещ на тв предаване "Атлас" е Тянко Йорданов, а не Диньо Канев!