Тестова игра: В света на карста (част 2)

В България са открити повече от 5 000 пещери, много различни по начин на образуване, възраст, размери. Много от българските пещери са свързани с живота и стопанската дейност на хората в миналото и днес. А Вие познавате ли българските пещери? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

1. С най-голяма дължина в България е пещерата Духлата – 17 650 m. Къде се намира тя?

2. Най-дълбоката пещера – пропаст в България е с дълбочина 408,5 m в Понор планина. Коя е тя?

3. Най-голямата пещера зала на Балканския полуостров е в пещерата:

4. Най-високият на Балканския полуостров пещерен водопад се намира в пещерата:

5. В коя българска пещера отлежават висококачествени вина и се произвеждат единствено в България естествено шампанизирано вино?

6. През 1937 г. е електрифицирана – благоустроена за посещение първата българска пещера:

7. Пещерата Шаренка е пещера-музей с 10 восъчни фигури в естествени размери. Тя е облагородена през 2008 г. и се намира край град:

8. В Северна България са открити много скални църкви. Единствено действаща днес е:

9. В една пещера край гр. Белоградчик са открити останки от най-древния човек в Европа, отпреди 1,6 млн. г. Коя е тази пещера?

10. В коя от изброените пещери са открити праисторически рисунки?

Коментари (0)