Тестова игра: В света на карста (част 1)

Карстовите процеси и ландшафти са широко разпространени на Земята, а в България обхващат около 25% от територията. Животът на човека е свързан с тях, затова трябва да се познават и рационално използват. Автор на настоящия тест е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

1. Понятието Карст, произлиза от името на платото Карст, където за пръв път са проучени формите и процесите от сръбския географ Йован Цвийч. Къде се намира платото Карст?

2. Основоположник на задълбочени карстови изследвания в България е:

3. В кои скали не се проявяват карстови процеси?

4. За да протече карстовия процес не е необходимо:

5. Кои от изброените форми не са карстови:

6. Най-малки по размери от повърхностните карстови форми са:

7. Кое от езерата не е карстово?

8. С най-голям дебит сред българските карстови извори са:

9. Как се наричат, висящите от тавана на пещерите калцитни образувания?

10. В кой град се намира единственият по рода си в България и Югоизточна Европа (музей по спелеология и карст)?

Коментари (0)