Тествайте познанията си с авторските ни тестове!

Ако желаете да ни изпратите тематичен географски тест, който да публикуваме в тази рубрика, пишете ни на hello@geograf.bg!

Тестова игра: Реки в Западни Родопи

Западни Родопи притежават гъсто развита хидрографска мрежа и формират значителни по обем повърхностни водни ресури. Потреблението им има значение за функциониране на изградените хидроенергийни мощности, обезпечава битовата дейност и туристическата активност на населението. Настоящият тест предлага на читателите на Географ, поредица въпроси, посветени на хидрографските и хидроложките особености на речните течения, в този дял на планината. Автор на теста е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!

Тестова игра: Родопските села

Неповторимо красиви са Родопите, но не по-малко примамливи, атрактивни и интересни са и родопските села. А Вие знаете ли в кое родопско село се намира средновековната крепост и палеонтологично находище на мастодонти? Настоящият ни тест е посветен на селата в планината Родопи. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Села в България (част III)

Настоящата тестова игра е посветена на селата в България. Нейн автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Рила планина 3

Настоящата тестова игра е посветена на Рила планина. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Тестова игра: Села в България (част II)

Настоящата тестова игра е посветена на българските села и видните личности, които са родени в тях. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Тестова игра: Политическа география

Настоящата тестова игра е посветена на политическата география. Нейн автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!