Права за ползване

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
1. Авторски права
 
Всички елементи на съдържанието на www.geograf.bg  включително дизайн, софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на www.geograf.bg  и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 
Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.geograf.bg е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.geograf.bg, посочване на източника и добавяне на линк www.geograf.bg
 
2. Потребители
 
Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на www.geograf.bg всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www.geograf.bg) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.geograf.bg, не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.geograf.bg и неговите собственици.
 
При добавяне на мнение/коментар в някои от модулите на сайта, всеки потребител се съгласява да спазва добрия тон, да не публикува цинични или обидни изказвания, да не подтиква към насилие, омраза или каквито и да е действия, противоречащи на законовите и морални норми, както и да не използва медията за разпространение на рекламни и спам съобщения. Сайтът www.geograf.bg и неговите собственици не носят отговорност за изразените от всеки потребител мнения при искове от трети  страни. При участие в различни инициативи, реализирани в www.geograf.bg, изискващи регистрация в него, потребителя на сайта се съгласява, че предоставя личните си данни на www.geograf.bg и неговите собственици доброволно и няма претенции за това. Всеки потребител на сайта www.geograf.bg е длъжен да опазва потребителското си име и парола (право за достъп) получено при регистрация в сайта www.geograf.bg, като използването им от трети лица е  възможно, само когато регистрирания потребител ги е предоставил доброволно на тях. При загубване, забравяне и/или съмнения за нерегламентирано използване от трети лица на потребителското си име и парола (право за достъп) на регистриран потребител на сайта  www.geograf.bg, той е длъжен веднага да го промени и/или да уведоми www.geograf.bg. В противен случай последствията и/или исковете от използването на потребителското име и парола (право за достъп) от трети лица, са за сметка на регистрирания потребител получил първи одобрение за потребителското име и парола (право за достъп) от www.geograf.bg.
 
3. Отговорност
 
Пълната информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица не е гарантирана от СНЦ "Български географски портал – Географ БГ" (собственик на www.geograf.bg). СНЦ "Български географски портал – Географ БГ" (собственик на www.geograf.bg) не носи отговорност за последиците, в т. ч. евентуални искове и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.geograf.bg.
СНЦ "Български географски портал – Географ БГ" (собственик на www.geograf.bg) не носи отговорност за възприятията на сайта от субективен характер и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на www.geograf.bg, както и към информацията съдържаща се в web сайтове, към които www.geograf.bg съдържа препратки.
 
4. Общи разпоредби
 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта www.geograf.bg и информацията и услугите публикувани в него. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Тези общи условия представляват договореност (ДОГОВОР) между всеки потребител на сайта и СНЦ "Български географски портал – Географ БГ", с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията описани в настоящите правила. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай, че потребител на сайта www.geograf.bg не е съгласен  с всички общи условия за неговото ползване, моля да не го използва за никакви цели.