Покана за съвместен научен семинар между БГД и департамент География при НИГГГ - БАН

...
На 12 май 2015 г. (вторник) от 14:00 ч. в НИГГГ (зала 101) ще се проведе съвместен научен семинар на департамент "География" на НИГГГ - БАН и Българското географско дружество.

Публична лекция ще изнесе проф. Зита Изаковичова от Института по ландшафтна екология на Словашката академия на науките на тема: "Geographic and landscape ecological approach to the typology of landscape in Slovakia" 

 

Коментари (0)